Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2017/2018:

przewodnicząca Marzena Fajkowska
zastępca Joanna Zawacka
skarbnik Katarzyna Czyżewska
sekretarz Katarzyna Paczuska-Tokarska

Składka miesięczna 10 pln dla wszystkich klas z wyjątkiem klas 0.
Możliwość wpłaty jednorazowej  (100 pln).

numer konta:

95 1020 1185 00004402 0011 3506
Należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Jeżeli w szkole uczy się więcej niż 1 jedno dziecko wówczas składka jest niższa o 50%.

Dla klas 0 :
należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
składka miesięczna 20 pln.(rocznie wychodzi 200 pln i można wpłacać jednorazowo)
Jeżeli w szkole uczy się więcej niż 1 jedno dziecko wówczas składka jest niższa o 50%.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/