TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Początek zebrań: godz. 18.00
Dni otwarte: godz. 18.00 – 19.30

Zebrania z rodzicami:

09.09.2019r.

09.12.2019r. (oceny proponowane)

03.02.2020r. podsumowanie I semestru

09.03.2020r. – procedury egzaminacyjne

18.05.2020r. (oceny proponowane).

Dni otwarte:

21.10.2019r.

06.04.2020r.

W razie konieczności na wniosek wychowawcy, dyrekcji lub rodzica może zostać zwołane zebranie w innym terminie niż ustalone.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/