TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Początek zebrań: godz. 18.00
Dni otwarte: godz. 18.00 – 19.30

Zebrania z rodzicami:

10.09.2018r.

10.12.2018r. (oceny proponowane)

24.01.2019r. podsumowanie I semestru

11.03.2019r. (Procedury egzaminacyjne – szkolenie Rodziców uczniów klas 8 i 3-gimnazjalnych)

13.05.2019r. (oceny proponowane).

Dni otwarte:

08.10.2018r.

08.04.2019r.

W razie konieczności na wniosek wychowawcy, dyrekcji lub rodzica może zostać zwołane zebranie w innym terminie niż ustalone.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/