Pedagog

Godziny pracy specjalistów w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II,
w roku szkolnym 2018/19.

 Nazwisko i imię  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
Kamilla Dobrzeniecka

Pedagog
dla klas 4-8

11.30-16.30 11.000-16.30 9.00-13.00 11.30-16.30 12.00-14.30
Ewa Walczuk

Pedagog
dla klas 3 gim.

 

8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
Psycholog

 

9.00-15.00

W dni zebrań:

13.00-19.00

9.00- 14.00

tel. 22 836 03 41     

Jeśli uczeń jest w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o:

  • dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas pierwszych),
  • przyznanie stypendium szkolnego na zakup niezbędnych rzeczy, koniecznych do realizacji procesu edukacyjnego,
  • przyznanie bezpłatnego dożywiania.

Termin składania wniosków upływa 10 września.

W przypadku obiadów, w pierwszym semestrze do 10 września, w drugim semestrze do 10 stycznia.
Jeżeli uczeń jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jego opiekunowie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku losowego.

Termin składania wniosków upływa 10 każdego miesiąca.

 

ZASADA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA,
ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE – „NIEBIESKA KARTA”
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 388 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

procedura-przemoc w rodzinie

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/