Poza lekcjami

Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

 Zespół humanistyczny

l.p. Nazwa zajęcia Beneficjenci Rodzaj zajęć Terminy Osoba prowadząca
1 „Czytanie w przedszkolu” Przedszkolaki Zajęcia dla przedszkolaków Poniedziałek 11:40 -12:25 Ewa Tkaczyk
2 „Z historią za pan brat” Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z historii
Czwartek

16:15 – 17:00

Jacek Kostrzewski
3 „Młodzi obywatele” Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z wiedzy o społeczeństwie
Czwartek

15:25 – 16:10

Jacek Kostrzewski
4 „Szansa na sukces” Klasy: 3b, 3d, 3e Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Piątek

14:30 – 15:15

Anna Szymczyk
5 „Młodzi poloniści” Klasa 4a Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Czwartek

7:10 – 8:45

Anna Szymczyk
6 „Ze sztuką na Ty” Klasy 4 – 8, III Zajęcia przygotowujące do konkursów plastycznych Poniedziałek    15:30 – 15:10

sala 28

Aneta Płotnicka
7 Koło plastyczne „Akwarelka” Uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum
Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne Środa

16.10 – 17.00

sala 28

Aneta Płotnicka
8 Koło czytelnicze Nauczanie zintegrowane Zajęcia rozwijające zainteresowania biblioteka Joanna Król
9 Koło wolontariatu Uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum
Zajęcia rozwijające zainteresowania społeczne Według harmonogramu Koła

sala 31

Ewa Tkaczyk, Joanna Woźniak, Wioletta Boroń

 

10 Chór szkolny „Śpiewać każdy może” Uczniowie klas 4-8 Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne Czwartek         7.10

sala 28

Jacek Janiszek
11 Zajęcia przygotowujące do konkursów z religii „Teofil” Uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum
Zajęcia przygotowujące do konkursów religijnych Środa

16.15 – 17.00

sala 32

Wioletta Boroń

 Zespół matematyczno-informatyczny

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 „Zajęcia dodatkowe szansą na lepsze jutro” Kl. 3b Gimnazjum Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Indywidualizacja środa

7:10-7:55

sala 27

Elżbieta Słupik
2 „Umiem, rozumiem, zdam” Kl. 8b SP

 

Kl. 3b Gimnazjum

Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego Wtorek

7:10-7:55

 

Elżbieta Słupik
3 „Młody matematyk” Kl. 4-8 SP Przygotowanie do konkursów matematycznych Wtorek

7:10-7:55

sala 27

Elżbieta Słupik
4 „Mecz o zwycięstwo” Kl. 3f Gimnazjum Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Indywidualizacja Piątek

7:10-7:55

sala 25

Małgorzat Łaszcz-Toczek
5 „Wśród liderów” Kl. 7, 8 SP

Kl. 3 Gimnazjum

Przygotowanie do konkursów matematycznych Środa

14:30-15:20

sala 25

Małgorzat Łaszcz-Toczek
6 „Wszyscy jesteśmy matematykami” Kl. 8a SP

Kl. 3c, 3g Gimnazjum

Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego Wtorek

14:30-15:20

sala 25

Małgorzat Łaszcz-Toczek
7 „Sprawni rachunkowo” Kl. 3a Gimnazjum Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. indywidualizacja Wtorek

14:35-15:20

sala 21

Tomasz Marzec
8

 

„Sprawni rachunkowo” Kl. 3d, 3e Gimnazjum Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego Piątek

7:10-7:55

sala 21

Tomasz Marzec
9 „Ja-informatyk” Kl. 4-8 SP

Kl. 3 Gimnazjum

Przygotowanie do konkursów
z informatyki
Środa

7:10-7:55

sala 36

Leszek Stankiewicz
10 „Grafika komputerowa 2018/2019” Kl. 4-8 SP

 

Zajęcia dodatkowe
z informatyki
Czwartek

7:10-7:55

sala 36

Leszek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół przyrodniczy

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 „Poznajemy biologię przez doświadczenie” Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych Koło zainteresowań Środa

16:15-17:00

sala 33

Wiesława Andraka-Zackiewicz
2 „Laboratorium w domu, czyli fizyka dla każdego” Uczniowie klas 3 gimnazjalnych oraz z klas 7 i 8 szkoły podstawowej

 

Innowacyjne zajęcia

z fizyki

Wtorek

7:15-8:00

sala 21

Marta Niewiadomska
3 „Mistrzowie nauki” Uczniowie klas 3 gimnazjalnych oraz z klas 7 i 8 szkoły podstawowej Innowacyjne zajęcia dla ambitnych Środa

7:15-8:00

sala 21

Marta Niewiadomska

Elżbieta Słupik

4 „Poczuj chemię do chemii” Uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej Koło zainteresowań

 

Wtorek

7:10-7:55

sala 25

Klaudia Bargieł
5 „Chemia inna niż w szkole” Uczniowie klas 3 gimnazjalnych oraz

z klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Innowacyjne zajęcia dla uczniów uzdolnionych Wtorek

15:20-16:05

sala 25

Andrzej Gumola
6 „Chemia jest całkiem prosta” Uczniowie klas 3 gimnazjalnych oraz

z klas 8 szkoły podstawowej

Przygotowanie do egzaminu Wtorek

16:10-16:55

sala 25

Andrzej Gumola
7 „Poznaj geografię” Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej Koło zainteresowań dla ambitnych Poniedziałek

14:30-15:15

sala 29

Izabela Olech-Wójcik
8 „Z geografią za pan brat” Uczniowie z klas 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g. Przygotowanie do egzaminu Wtorek

15:20-16:05

sala 29

Izabela Olech-Wójcik
9 „Z mapą i kompasem przez świat” Uczniowie klasy3d Przygotowanie do egzaminu. Indywidualizacja Piątek

14:30-15:15

sala 29

Izabela Olech-Wójcik

 Zespół języków obcych

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 „Klub przyjaciół Colina” Klasy pierwsze (1a,1b) Praca z uczniem zdolnym Środa

12:40 – 13:25

sala 1b

Piotr Łopacki
2 „English Adventure” Klasa 4a Praca z uczniem zdolnym Poniedziałek

14:35 – 15:20

sala 23

Piotr Łopacki
3 „Z angielskim po więcej” Wszyscy chętni uczniowie przygotowujący się ko konkursów Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

i artystyczne.

Wtorek

16:10 – 16:55

sala 34

Renata Andrzejewska
4 „Egzamin – nie taki straszny” Uczniowie klas III gimnazjum i klas VIII Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów na koniec gimnazjum

i szkoły podstawowej.

Czwartek

16:10 – 16:55

sala 34

Renata Andrzejewska
5 „Zdać egzamin – to nie takie trudne” Uczniowie III klas gimnazjum Zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych Poniedziałek

16:25 – 16.55

sala 32

Kateryna Bilyk
6 „English is Fun” Uczniowie klas SP i Gimnazjum

 

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Wtorek

15:25 – 16:10

sala 32

Kateryna Bilyk
7 DEUTSCH IST SUPER Uczniowie klas III gimnazjum. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

z języka niemieckiego

Wtorek

16:10 – 16:55

sala 35

Joanna Owczarek
8 DEUTSCH IST EINFACH Uczniowie  klas 7 i 8 Zajęcia wyrównawcze

z języka niemieckiego.

Czwartek

16:10 – 16:55

sala 35

Joanna Owczarek
9 DEUTSCH IST SUPER Uczniowie klasy 7a Indywidualizacja zajęć

z języka niemieckiego dla uczniów klasy 7a

Środa

14:25 – 15:10

sala 35

Joanna Owczarek
10 „Nauczę się hiszpańskiego.” Uczniowie klas I a

i I b w ramach zajęć świetlicowych

Zajęcia wprowadzające

w świat nauki języka hiszpańskiego

Środa

13:40 – 14:15

sala 14

 

Joanna Woźniak
11 „Hiszpański bez tajemnic.” Klasy VII, VIII i III gimnazjum. Zajęcia przygotowujące do konkursów z języka hiszpańskiego. Piątek

14:35 – 15:20

Poniedziałek

15:20 – 16:10

sala 31

Joanna Woźniak

 Zajęcia pozalekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1. Koło żywego słowa

„Mistrz słowa”

 

 

Klasy 1a, 1b Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, umiejętności recytatorskie, przygotowujące

do udziału

w inscenizacjach, małych formach teatralnych,

z elementami dramy

Wtorek

13.15 – 14.00

sala nr 17

Żanetta Wośko

 

2. „Czytam i piszę coraz lepiej”

 

Klasa 1a Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci

z trudnościami w nauce czytania i pisania

Czwartek

13.15 – 14.00

sala nr 17

 

Żanetta Wośko
3. Koło matematyczne

„Mały matematyk”

 

 

Klasy 1a, 1b Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie

z elementami kodowania

i programowania

 

Środa

13.15 – 14.00

sala nr14

Małgorzata Król

 

4. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

 

Kasa 1b Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w nauce czytania, pisania

i liczenia

Poniedziałek

12.30 – 13.15

sala nr 14

 

Małgorzata Król

 

  Zajęcia dodatkowe- wychowanie fizyczne

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina Osoba prowadząca
1 Korektywa dla najmłodszych Uczniowie klas 0A

i 0B

Zajęcia sportowe Czwartek

14:30 – 15:00

Jagoda Zadruska
2 Zajęcia sportowo- rekreacyjne Uczniowie klas 4 sp- 3gim. Zajęcia sportowe Środa

14:35 – 15:20

3 Gry i zabawy siatkarskie Uczniowie klas 0-1 Zajęcia sportowe Poniedziałek

13:30 – 15:30

Piątek

11:30 – 14:00

4 Gry i zabawy ruchowe Uczniowie klasy 0B Zajęcia sportowe Czwartek

14:30 – 15:00

Mateusz Niewiadomski
5 Gry zespołowe Uczniowie klas 4 sp- 3gim. Zajęcia sportowe Środa

14:35 – 15:20

6 Gry i zabawy ruchowe Uczniowie klasy  1A Zajęcia sportowe Wtorek

14:35 – 15:20

Adam Kulesza
7 Gry zespołowe Uczniowie klas 4 sp- 3 gim. Zajęcia sportowe Piątek

13:00 – 14:15

8 Gry i zabawy ruchowe Uczniowie klasy  1B Zajęcia sportowe Wtorek

14:35 – 15:20

Tomasz Keller
9 Gry zespołowe Uczniowie klas 4 sp- 3 gim. Zajęcia sportowe Czwartek

15:45 – 16:30

10 Gry zespołowe Uczniowie klas 4 sp- 3gim. Zajęcia sportowe Poniedziałek

15:30 – 16:15

Konrad Cop

 

 


 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/