Poza lekcjami

Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

Zespół humanistyczny

l.p. Nazwa zajęcia Beneficjenci Rodzaj zajęć Terminy Osoba prowadząca
1 Młodzi poloniści 5a, 6a, 6b uzupełnienie podstawy programowej piątek

14.30 – 15.20

 

sala 30

Anna Szymczyk
2 Tropiciele Historii 5a, 6a, 6b Przygotowanie
do konkursów o tematyce historycznej
poniedziałek

14.30 – 15.15

 

sala 24

Piotr Jusiak
3 Teofilek – Koło przyjaciół Jana Pawła II 5a, 6a, 7a Przygotowanie
do konkursów o tematyce religijnej i biblijnej
Środa

16.10 – 17.55

 

sala 32

Wioletta Boroń
4 Śpiewajmy razem –  Koło Muzyczne 5a, 6a, 6b, 7a Przygotowanie oprawy muzycznej imprez szkolnych, przygotowanie  do konkursów Poniedziałek

15:20 – 16:10

Andrzej  Łapiński
5 Szansa na sukces 8b, 8c Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty piątek

15.25 – 16.10

 

sala 30

Anna Szymczyk

 Zespół matematyczno-informatyczny

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 „Z matematyką za pan brat” Klasy 5-8 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Wtorek

14:30-15:20, sala 25

Małgorzata Łaszcz-Toczek
2 „Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty” Klasy 8 a, c Zajęcia dodatkowe przygotowanie do egzaminu

 

Piątek 7:10-7:55, sala 27 Elżbieta Słupik
3 „Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty” Klasy 8 b Zajęcia dodatkowe przygotowanie do egzaminu

 

Środa

14:30-15:20, sala 25

Małgorzata Łaszcz-Toczek
4 Grafika komputerowa. Klasy 5-8 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Czwartek 16:15-17:00, sala 36 Leszek Stankiewicz
5 Przygotowanie do konkursu informatycznego LOGIA Klasy 5-8 Zajęcia dodatkowe – Koła zainteresowań z matematyki Czwartek 17:00-17:45, sala 36 Leszek Stankiewicz

Zespół przyrodniczy

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Łatwa i ciekawa biologia” Uczniowie z klas 5-8 Zajęcia dla ucznia zdolnego wtorek 7:10-7:55 sala 33 Marta Niewiadomska
2 „Tajemniczy świat fizyki” Uczniowie klas 7-8 Zajęcia wyrównawcze środa 7:10-7:55 sala 33 Marta Niewiadomska
3 „Poczuj chemię do chemii” Uczniowie klas 7-8 Zajęcia wyrównawcze wtorek 7:10-7:55 sala 25 Klaudia Bargieł
4 „Z geografią za pan brat” Uczniowie z klas 5a, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 8c Koło zainteresowań dla ambitnych środa 15:20-16:05

sala 29

Izabela Olech-Wójcik

 Zespół języków obcych

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Deutsch ist einfach Klasy 8 i 7 Zajęcia wyrównawcze Wtorek 16:10 sala 35 Joanna Owczarek
2 Świat hiszpańskiego – Ole! Klasy 8 i 7 Zajęcia wyrównawcze Wtorek 15:25 sala 32 Joanna Woźniak
3 Cool kids Klasy 1 i 2 Zajęcia wyrównawcze Piątek 13:40 sala 14 Joanna Klin
4 Chit – Chat Klasy 1 i 2 Zajęcia rozwijające umiejętności językowe Wtorek 13:40 sala 14 Joanna Klin
5 Improve youe Wnglish Klasa 5 Zajęcia rozwijające umiejętności językowe Środa 13:40 sala 34 Piotr Łopacki
6 Nie taki egzamin straszny… Klasa 8 Zajęcia wyrównawcze Piątek 08:00 sala 34 Piotr Łopacki

 Zajęcia pozalekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej

 

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin,

dzień tygodnia, godzina, sala***

Osoba prowadząca
1.  

 

„Wesołe literki”

Uczniowie klasy pierwszej, którzy wykazują zdolności językowe, podczas obowiązkowych zajęć rozwiązują zadania wykraczające ponad podstawę programową.  

 

Koło dla uzdolnionych

 

 

Wtorki

 

12:40- 13.25

 

sala 22

1a

Monika Kuśnierz

2.  

„Czytam i w mig chwytam”

Uczniowie klasy pierwszej, którzy mają trudności

w nauce czytania.

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

Poniedziałki

7:10 – 7:55

sala 22

1a

Monika Kuśnierz

3.  

„Zagadki matematyczne”

Zajęcia przeznaczone

dla uczniów klasy pierwszej

z uzdolnieniami matematycznymi.

 

Koło dla uzdolnionych

Środa

12.40-13.25

Sala 21

1b

Agnieszka Świątek

4.  

„Ćwiczenia małych dłoni”

 

Przygotowanie do pisania

– grafomotoryka.

Zajęcia przeznaczone

dla uczniów klasy pierwszej mających trudności w nauce pisania.

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

Poniedziałek

12.40-13.25

Sala 21

1b

Agnieszka Świątek

5. ,,Mistrz słowa i ortografii” Zajęcia dla uczniów klasy drugiej, rozwijające zainteresowania czytelnicze,

umiejętności recytatorskie, przygotowujące do udziału

w inscenizacjach, małych formach teatralnych ,

z elementami dramy. Podniesienie poziomu znajomości ortografii

i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawności ortograficznej.

 

 

 

 

Koło dla uzdolnionych

Wtorek

 

 

12:40 – 13:25

 

 

 

sala 23

2a

Żanetta Wośko

6.  

„Czytam i piszę coraz lepiej”

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy drugiej z trudnościami

w nauce czytania i pisania

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

 

12:40 – 13:25

 

sala 23

2a

 

Żanetta Wośko

7.  

 

„Liczby wokół mnie”

Uczniowie klasy drugiej, którzy mają zainteresowania

i zdolności matematyczne, podczas obowiązkowych zajęć rozwiązują zadania wykraczające ponad podstawę programową.

 

Koło dla uzdolnionych matematycznie

z elementami programowania

Poniedziałek

 

12.40-13.25

 

sala 14

2b

 

Małgorzata Król

8.  

„Czytam, piszę i liczę

coraz lepiej”

Uczniowie klasy drugiej, którzy mają trudności

w nauce, wymagają wsparcia i dostosowania wymagań edukacyjnych.

 

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

 

8.00-8.45

 

sala 14

2b

 

Małgorzata Król

 

Zajęcia dodatkowe- wychowanie fizyczne

 

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina Osoba prowadząca
1. Sport moją pasją Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne Poniedziałek 13.40-15.10

Środa 14.35-15.20

Mateusz Niewiadomski
2. Mali mistrzowie Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne Czwartek 13.40- 15.10

Środa 14.35-15.20

Adam Kulesza
3. Magia sportu Klasa 8 Sportowo-rekreacyjne Poniedziałek 16.10-17.40 Konrad Dousa
4. Sport na całe życie Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne Poniedziałek 14.35-16.05 Marek Chański

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/