29.04, 30.04 i 02.05. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W/w dniach działa świetlica szkolna w godzinach 8.00 – 16.00. Zapewniamy również posiłki.

Dyrekcja Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/