Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolonego 2018/2019

23-31 grudnia 2018r. – przerwa świąteczna

28.01.-10.02.2019r. – ferie zimowe

10.04.-12.04.2019r. – egzamin gimnazjalny

15.04.-17.04.2019r. – egzamin ośmioklasisty

18.04.-23.04.2019r. – przerwa świąteczna

29.04.-30.04.2019r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.05.2019r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2019r. – zakończenie roku szkolnego.

Dni wolne:

02.11.2018r.

02.05.2019r.

20.06.2019r.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/