Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019 r. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
9.09.2019 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Spotkanie informacyjne z wychowawcami, powołanie rad klasowych,
20.09.2019 r. Termin ustalenia dostosowań warunków na egzaminie ósmoklasisty, wyboru języka na egzaminie
14.10.2019 r. Dzień KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tylko zajęcia opiekuńcze.
21.10.2019 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów
oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
Grudzień 2019 r. Próbny egzamin ósmoklasisty z CKE
09.12.2019 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami półrocznymi oraz ocenami zachowania
23.12.2019 – 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
2-3.01.2020 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej.
17.01.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
20.01.2020 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
27.01.2020 r. Rada Podsumowująca I semestr
03.02.2020 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Zebranie semestralne – Podsumowanie pracy w I semestrze
10.02.2020 – 23.02.2020 Ferie zimowe                                                                                                                                              09.03.2020 r. – godz. 18:00 -klasy 8 – Zebranie dotyczące procedur egzaminacyjnych                                                                                    06.04.2020 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów
9.04.2020 – 14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język polski
22.04.2020 r. (środa) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
23.04.2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język obcy
18.05.2020 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania
12.06.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W klasach „0a, 0b, 0c” odbędą się zajęcia opiekuńcze
17.06.2020 r. Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych
22.06.2020 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
26.06.2020 r. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020
29.06.2020 r. Rada Podsumowująca II semestr
27.06. 2020 r. – 31.08.2020 r. WAKACJE

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/