26 czerwca 2020r.

Godzina 9:00 – klasy VIII:

8a – na boisku szkolnym od strony parkingu

8b – na boisku szkolnym od strony stołówki

8c – ławki pod halą obok placu zabaw.

Godzina 10:00 – klasy VIIa, VIa, VIb:

7a – na boisku szkolnym od strony parkingu

6a – na boisku szkolnym do strony stołówki

6b – ławki pod halą obok placu zabaw.

Godzina 11:00 – klasy Va, IIa, IIb:

5a – na boisku szkolnym od strony parkingu

2a – na boisku szkolnym od strony stołówki

2b – ławki pod halą obok placu zabaw.

Godzina 12:00 – klasy Ia, Ib:

1a – na boisku szkolnym od strony parkingu

1b – na boisku szkolnym od strony stołówki.

Oddziały przedszkolne:

29 czerwca 2020r.

0b – 7:00 – 12:00

0c – 12:00 – 17:00

1 lipca 2020r.

0a – 12:00 – 17:00

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/