IA w Zamku Królewskim
3 października 2018 r. klasa IA uczestniczyła w cyklu lekcji pt. „Legendy
Warszawy” w Zamku Królewskim. Zajęcia w interesujący sposób wprowadzały
uczniów w zagadnienia kultury i historii ucząc jednocześnie właściwego
zachowania w przestrzeni publicznej, jaką jest muzeum. Były doskonałym
przygotowaniem do aktywnego i twórczego uczestnictwa w lekcjach muzealnych
proponowanych przez Zamek. Podczas zajęć dzieci poznały jedną z najbardziej
znanych legend warszawskich, Bazyliszka, i przekonały się, że Zamek jest
miejscem ciekawym, tajemniczym, w którym czasem coś straszy. Uczniowie
poznali wątek fabularny legendy i zrozumieli znaczenie przysłowia „Strach ma
wielkie oczy”.
Żanetta Wośko

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content