Pomoc pozaszkolna

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zaprasza Rodziców i uczniów z klas VIII oraz III gimnazjalnych na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Zespołu Poradni w sobotę 16 lutego w godzinach 9.00-13.00.

Pomoc oferowana bezpłatnie.

01-167 warszawa
Zawiszy 13
telefon(22) 631-08-23

opiekun uczniów naszej szkoły: p. Aneta Jeziorska

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

zaprasza na konsultacje do specjalistów po uprzednim telefonicznym zapisie u koordynatora projektu

w każdy czwartek w godz. 18 – 20, tel. 22 836 78 73 wew. 21:

zaburzenia zachowania – Kacper Pilczuk
konsultacje z prawa rodzinnego – Iwona Zaliwska
uzależnienia, mediacje rodzinne – Andrzej Majcher.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. gen. Bema 91 udziela pomocy w zakresie dożywiania uczniów.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się osobiście do ośrodka w celu dopełnienia formalności
( tel. 22 571 50 24).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ops-wola.waw.pl

Pomarańczowa Linia  www.parpa.pl
dla rodziców, których dzieci piją
tel. 0 801 140 068

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl
dla dzieci, rodziców ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków
tel. 0 801 120 002
Niebezpieczne substancje

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content