Pomoc socjalna

SZANOWNI RODZICE !!!

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej charakterze socjalnym. Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 16.12.2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U.Nr.281, poz. 2781) świadczeniami pomocy materialnej charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Z wnioskiem o przyznanie powyższych świadczeń występują rodzice ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć osoby, które spełniają kryterium (dochód na członka rodziny 514 zł) do 13 września 2017r. do p. Ewy Walczuk.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce “Dla ucznia i rodzica – Pomoc Socjalna”.

Jednocześnie osoby, którym Opieka Społeczna odmówiła finansowania obiadów dla dziecka lub posiadaja trudną sytuację materialną mogą składać wnioski o przyznanie stypendium “Posiłek dla ucznia” do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content