Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2019/2020:

 

przewodnicząca Marzena Fajkowska
I zastępca Tomasz Mikołajczuk
II zastępca – protokolant Piotr Karczewski

skarbnik Joanna Lesiak

 

Klasa 0

Składka miesięczna wynosi: 20,00 zł.
Jednorazowo za cały rok 2019/2020: 200,00 zł.

Klasy 1-8

Składka miesięczna wynosi:15,00 zł.
Jednorazowo za cały rok 2019/2020: 150,00 zł.

 

W przypadku gdy w szkole uczy się więcej niż 1 jedno dziecko wówczas składka wynosi 50% kwoty za każde dziecko.

Składki na Radę Rodziców zbierają skarbnicy poszczególnych klas i przekazują na konto Rady Rodziców:
dla klas 0: 02 1090 2590 0000 0001 4366 1326
dla klas 1-8: 68 1090 2590 0000 0001 4350 3192

W tytule przelewu należy podać:
– dla wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, klasę;
– dla wpłaty zbiorczej: klasę oraz przesłać na adres: skarbnik.sp388@gmail.com listę uczniów.

W przypadku korzystania z obniżonej składki należy podać imię, nazwisko i klasę rodzeństwa.

BONUS:

Jeżeli klasa wpłaci 100% składek do dnia 31 grudnia 2019, Rada Rodziców wypłaci skarbnikowi klasy bonus w wysokości 15% wpłaconej przez klasę kwoty.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/