Wykład na temat dysleksji

Tydzień Mózgu

Od 13 do 18 marca Instytut Biologii  Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 organizuje otwarte wykłady oraz Dzień Mózgu dla Najmłodszych w dniu 18 marca   2017 roku w godzinach 10 – 16. Polecamy Państwu wykład w dniu 17 marca   o godzinie 17.00  na temat dysleksji. Wszystkich uczniów zachęcamy do odwiedzenia Instytutu w sobotę, 18 marca. Gimnazjaliści, którzy będą uczestniczyć w Dniu Mózgu dla Najmłodszych mogą napisać sprawozdanie z wydarzenia i dołączyć przynajmniej jedno zdjęcie potwierdzające uczestnictwo. Wszystkie sprawozdania, które zostaną dostarczone do nauczycieli biologii do 24 marca będą ocenione; za najciekawsze uczniowie otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto, w ramach szkolnych obchodów Tygodnia Mózgu odbędą się dwa konkursy:

– wiedzy: Rozruszaj szare komórki (16. 03. 2017 – sala 33 – 5 godzina lekcyjna)

– plastyczny: Wykonanie przestrzennego  modelu mózgu ( prace składamy do 15 marca u nauczycieli biologii).

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/