Zebrania, dni otwarte

I semestr

13.09.2021 r. godz. 17:00 – klasy 0-3 IV-VIII – zebranie organizacyjne z rodzicami

11.10.2021 r. godz.17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania ich rozwoju

08.11.2021 r. – dzień otwarty

13.12.2021 r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

20.01.2022 r. (czwartek) godz.17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

II semestr

07.03.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania ich rozwoju

11.04.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – zebranie z rodzicami (klasy 8 – zebranie dotyczące procedur egzaminacyjnych

16.05.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – zebranie z rodzicami – informacja
o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content