TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Początek zebrań: godz. 18.00
Dni otwarte: godz. 18.00 – 19.30

I semestr

07 lub 14.09.2020r. godz. 18:00 (w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju) –klasy 0-3, V-VIII– zebranie organizacyjne z rodzicami

05.10.2020r. godz.18:00 – klasy 0-3, V-VIII – dzień otwarty– informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów

09.11.2020r. – dzień otwarty

14.12.2020r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

14.01.2021r. (czwartek) godz.18:00 – klasy 0-3, V-VIII – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

II semestr

08.03.2021r. godz. 18:00 – klasy 0-3, V-VIII– dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów

12.04.2021 r. godz. 18:00 – klasy 0-3, V-VIII – zebranie z rodzicami (klasy 8 – zebranie dotyczące procedur egzaminacyjnych)

24.05.2021 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII – zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

W razie konieczności na wniosek wychowawcy, dyrekcji lub rodzica może zostać zwołane zebranie w innym terminie niż ustalone.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content