Zebrania

Zebrania w roku szkolnym 2023/2024

11.09.2023 r. godz. 18:00 – klasy 0-3 IV-VI – zebranie organizacyjne z rodzicami

11.12.2023 r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

11.01.2024 r. (czwartek) godz.18:00 – klasy 0-3, IV-VI – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

08.04.2024 r. godz. 18:00 – klasy 0-3, IV-VI – zebranie z rodzicami

20.05.2024 r. godz. 18.00 – klasy 0-3, IV-VI – zebranie z rodzicami – informacja
o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content