Ogólne zasady rekrutacji do szkół

Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych reguluje rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

Terminy składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2012/2013

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 20112 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2012/2013.

 

Pełna treść :
www.kuratorium.waw.pl/pl/news/471/og%C3%B3lne-zasady-rekrutacji-do-szk%C3%B3%C5%82.html
www.kuratorium.waw.pl/pl/news/3717/terminy-sk%C5%82adania-dokument%C3%B3w-do-publicznych-gimnazj%C3%B3w-na-rok-szkolny-20122013.html

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content