Dzień Ziemi 2016:  Palący temat – niska emisja

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu o tytuł  EKO – KLASY.

Zadania do wykonania dla zespołów klasowych punktowane w konkursie:

·         Akcja Zbieraj razem z klasą: od 25 kwietnia do 6 maja 2016 roku uczniowie w porozumieniu z wychowawcami zbierają makulaturę i baterie. Ważenie zebranych odpadów odbędzie się w dniu 6 maja. Punktacja: 1 kg makulatury – 1 punkt; 1kg baterii – 10 punktów.

 

·         Zadanie na godzinę wychowawczą: Napiszcie List Do Ziemi – wyobrażamy sobie, że w liście wyrazicie swoje oczekiwania związane z ratowaniem klimatu i napiszecie postulaty, które wdrożone w życiu codziennym pozwolą zaoszczędzić energię i ograniczyć efekt cieplarniany. List nie powinien przekraczać 1200 znaków  (ze spacjami).                                                   List wydrukowany na arkuszu A4 składamy do 6 maja do p. Zackiewicz.      

    – 10 punktów.

 

·         Wykonanie plakatu, który należy zamieścić na drzwiach swojej pracowni do 22 kwietnia – format plakatu A1. Plakat można wykonać w zespołach 2 – 3 osobowych. Autorzy plakatu otrzymają ocenę (uczeń będzie mógł wybrać jeden z przedmiotów (plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, biologia, fizyka, chemia, lub geografia). Za wykonanie zadania zespół klasowy otrzyma 10 punktów.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Zespół nauczycieli do spraw zdrowotnych

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content