Powtórka przed egzaminem

Co należy powtórzyć przed egzaminem?

– część humanistyczna
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularno-naukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie rozumienie zamieszczonego tekstu, oraz znajomość utworów literackich lub dorobku autorów. Wśród zadań otwartych znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.

Dlatego przede wszystkim należy powtórzyć następujące wypowiedzi pisemne:

 • charakterystyka postaci
 • dedykacja
 • list (prywatny, urzędowy, motywacyjny, otwarty)
 • notatka
 • ogłoszenie
 • opis (przeżyć wewnętrznych postaci, dzieła sztuki)
 • opowiadanie
 • pamiętnik
 • recenzja
 • rozprawka
 • sprawozdanie
 • wywiad
 • zaproszenie

Nie zapomnij także o:

 • Rodzajach i gatunkach literackich
 • Środkach stylistycznych
 • Mowie zależnej i niezależnej
 • Zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie
 • Związkach frazeologicznych
 • Zasadach ortografii i interpunkcji

Przed egzaminem z Historii:
Ucząc się do egzaminu zwróć uwagę na:

 • Najważniejsze daty i chronologię wydarzeń
 • Czytanie map, drzew genealogicznych, wykresów i osi czasu
 • Najważniejsze definicje
 • Epoki historyczne
 • Postacie historyczne i związane z nimi wydarzenia
 • Przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń historycznych
 • Najważniejsze wynalazki które zmieniły bieg ludzkości
 • Style architektoniczne (antyk, romański, gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny)
 • Ucząc się zwróć uwagę na grafiki – obrazek dopasuj do danej kultury, religii, wydarzenia
 • Egzaminy z historii z poprzednich lat:

 

 

Przykłady zadań z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (pobierz)

      – część matematyczno – przyrodnicza

 

zadania z matematyki –> pobierz

zadania z geografii –> pobierz

zadania z  chemii –> pobierz

 

– część z języka obcego nowożytnego /j. angielski/

 

testy  –> pobierz

gramatyka – powtórzenie –>pobierz

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content