Język niemiecki

Deutsch-Wagen-Tour bei uns,
leider schon vorbei
To było naprawdę niezwykłe przeżycie. Uczniowie przekonali się, że nauka niemieckiego może być jeszcze bardziej interesująca. Uczyć bawiąc – metoda, którą projekt Deutsch-Wagen-Tour tak dobrze wprowadza w życie.
Warsztaty były naprawdę świetną zabawą,niestety… już za nami.
Zapraszamy ponownie!!!
Das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Die Schüler haben gesehen, dass Deutschunterricht noch mehr interessanter sein kann. Spielend lernen– das ist eine Methode, die das Deutsch-Wagen-Tour–Projekt sehr gut ins Leben einführt.
Wir haben wirklich durch Spass und Spiel Deutsch gelernt. Leider ist das schon vorbei.
Wir laden sehr herzlich wieder und wieder ein!!!

Unsere Fotogalerie
 

Aktualności szkolne w języku niemieckim –> pobierz

Karneval, Fastnacht oder Fasching

Fasching ist eine besondere Zeit für Deutschen, die als ernste Nation gelten, die sich nicht so gern amüsiert. Die Leute, die mit der Organisation des Karnevals beschäftigt sind, beginnen diese Zeit Anfang November. Der Begriff „Fasching“ verwendet man vor allem in Bayern und Österreich.
Auch der Anfang der tollen Tage ist regional unterschiedlich: Fast allerorts in Deutschland beginnt der Fasching am 11.11. um 11.11 Uhr. Jedoch im Südwesten Deutschlands fängt die närrische Zeit erst mit dem Dreikönigstag, am 6. Januar, an.
Karneval bezeichnet man oft als die fünfte Jahreszeit.
Der Höhepunkt des Karnevals ist der Rosenmontag, der der Tag ist, an dem die traditionellen Karnevalsumzüge stattfinden. Die buntkostümierten Menschenmengen ziehen in allen rheinisch geprägten Karnevalsgegenden durch geschmückte Orte.
Der erste organisierte Rosenmontagsumzug fand 1824 in Köln statt.
Der deutsche Fasching geht bis zum Aschermittwoch.

Karnawał

Okres karnawału jest czasem szczególnym dla Niemców, którzy uchodzą za naród mało rozrywkowy, poważny. Dla osób zaangażowanych w specjalne organizacje karnawał zaczyna się już w listopadzie. Termin „Fasching” używany jest przede wszystkim w Bawarii i Austrii. Także początek tych wspaniałych dni świętowany jest różnie w zależności od regionu. Prawie wszędzie w Niemczech karnawał rozpoczyna się 11 listopada o godzinie 11.11. Jednak w południowo-zachodnich Niemczach karnawał zaczyna się dopiero 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Często karnawał określany jest jako „piąta pora roku”. Punktem kulminacyjnym „piątej pory roku” jest Rosenmontag – Różany Poniedziałek, kiedy to pochody roztańczonych i rozbawionych ludzi wychodzą na nadreńskie ulice i rozpoczyna się niezliczona ilość imprez, balów i festynów.
Pierwszy pochód karnawałowy odbył się w Kolonii w 1824 roku.
Karnawał niemiecki, kończy się tak jak w innych krajach, w Środę Popielcową.


Idiomy niemieckie i ich tłumaczenia

Informiertsein, Klugheit

 1. Köpfchen haben
  2. ein heller Kopf sein, helle sein
  3. vor Geist sprühen
  4 mit Geist und Witz
  5. das Herz auf dem rechten Fleck haben
  6. nicht von gestern sein
  7. ein pfiffiges Kerlchen sein
  8. nicht auf den Kopf gefallen sein
  9. ein findiger Kopf sein
  10. ein fähiger Kopf sein
  11. in seinem Fach zu Hause
  12. das Zeug zu etw. haben
  13. wissen, wo Barthel den Most holt
  14. im Bilde sein
  15. wissen, wie der Hase läuft
  16. wissen, woher der Wind weht
  17. etw. in dem kleinen Finger haben
  18. auf dem laufenden sein
  19. jmd. kann ein Lied von etw. singen
  20. Bescheid wissen
  21. gut beschlagen sein
  22. wissen, was gespielt wird
  23. wissen, was die Glocke geschlagen hat
  24. eine gute Nase für etw. haben
  25. den Braten riechen
  26. Wind von etw. bekommen

 

 

Wiedza, mądrość

 1. mieć głowę na karku
  2. mieć głowę nie od parady
  3. błyszczeć inteligencją
  4. inteligentnie i dowcipnie
  5. rozsądnie myśleć, postępować
  6. być mądrym
  7. być zmyślną bestią
  8. nie być w ciemię bitym
  9. być pomysłowym
  10. tęga głowa
  11. dobrze się w czymś orientować
  12. mieć żyłkę do czegoś
  13. wiedzieć, gdzie raki zimują
  14. mieć wyobrażenie
  15. być obeznanym w czymś
  16. wiedzieć, skąd wiatr wieje
  17. mieć coś w małym palcu
  18. być z czymś na bieżąco; trzymać rękę na pulsie
  19. znać coś śpiewająco
  20. znać się na czymś
  21. być obkutym
  22. wiedzieć, co jest grane
  23. wiedzieć, co jest grane
  24. mieć dobrego nosa
  25. wyczuć pismo nosem
  26. dostać o czymś informację

DROGI GIMNAZJALISTO,

sprawdź swoją wiedzę z języka niemieckiego po podstawówce lub w trakcie nauki w gimnazjum (jeżeli wcześniej się tego języka nie uczyłeś), rozwiązując TEST KOMPETENCJI

Ocenę dopuszczającą uzyskasz za 10 poprawnie rozwiązanych zadań z poziomu podstawowego P (cały poziom podstawowy P składa się z 14 zadań).

Na ocenę dostateczną musisz poprawnie rozwiązać 13 zadań z tego samego poziomu P.

Ocena dobra wymaga osiągnięcia limitu na ocenę dostateczną oraz poprawnego rozwiązania 8 zadań z 10 zadań poziomu rozszerzonego R.

Ocenę bardzo dobrą uzyskasz po spełnieniu wymagań na ocenę dobrą oraz poprawnego rozwiązania 5 z 6 zadań poziomu dopełniającego D.

Powodzenia!

 

Test
I. Wymień po kolei dni tygodnia. Pierwszym dniem jest poniedziałek…
(Poziom P)

 1. Montag
  1. ………………………………
  2. ………………………………
  3. ………………………………
  4. ………………………………
  5. ………………………………
  6. ………………………………
 2. Połącz w sensowne wyrażenia:
  (Poziom P)
 3. Deutsch besuchen
  8. Schule gucken
  9. Fernsehen lernen

III. Przeczytaj uważnie poniższe teksty:
(Poziom D)

Ich heiße Marianne Graf. Ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Kaufungen und gehe in die Klasse 7c. Ich habe einen Hund. Er heißt Bello und ist ein Cocker. Bello ist 4 Jahre alt. Er mag Sportschuhe, aber er mag keine Katzen.

Das ist meine Freundin Anja. Sie ist 13. Sie mag auch Tiere: sie hat zwei Kanarienvögel und zwei Kaninchen. Ein Kaninchen heißt Oliver.

Chris hat zwei Papageien, Speedy und Coco. Die Papageien sprechen drei Wörter Deutsch. Sie sind schon sehr alt. Sie mögen Bananen.

Utta hat zwei Pferde und zwei Hunde. Ein Pferd heißt Bläcky und die Hunde heißen Bonni und Clyde. Bonni und Clyde sind Bobtails.

A teraz odpowiedz pełnymi zdaniami:

 1. Wer mag Sportschuhe?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 2. Was sind die Vögel von Chris? Wie sind ihre Namen?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 3. Ist Bello ein Freund von Utta?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 4. Was können und was mögen Tiere von Chris?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 5. Wie viele Tiere hat Utta?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 6. Oliver ist ein schöner Name. Was für ein Tier ist er?
  …………………………………………………………………………………………………………………
 7. Która to godzina? Połącz właściwie:
  (Poziom P)
 8. sieben Minuten nach zehn Uhr a) 7:20
 9. zehn Minuten vor halb acht b) 17:15
 10. fünfzehn Minuten nach siebzehn Uhr c) 10:07
 11. Poukładaj rozsypankę w poprawne zdania. Pamiętaj o odmianie czasownika!
  (Poziom R)
 12. a) heißen, der Hund, Fredo.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 13. b) lernen, müssen, ich, Deutsch, Mathe, und.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 14. c) schreiben, die Hausaufgabe, gern, nicht, du.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 15. d) schnell, fahren, mit dem Auto, mein Bruder.
  ……………………………………………………………………………………………………………
 16. e) ihr, am Sonntag, oft, schlafen?
  ……………………………………………………………………………………………………………
 17. Wpisz stosowny zaimek pytający:
  (Poziom P)
 18. ………………… wohnst du? Ich wohne in Magdeburg.
  25. ………………… gehen Sie? Ins Konzert.

VII. Uzupełnij brakujące końcówki. Pamiętaj o konieczności stosowania biernika!
(Poziom R)

 1. Brauchst du heute dein …………. Kuli?
  27. Nein, ich brauche kein …………. Kuli heute.
  28. Isst er ein ……….. Apfel?
  29. Nein, sie mag kein ………… Äpfel.
  30. Mutti, ich brauche auch ein ………. Schere.

Testowany materiał obejmuje program nauczania j. niemieckiego szkoły podstawowej.

Kategoria celów:

A – zapamiętanie wiadomości
B – zrozumienie wiadomości
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Podział treści kształcenia w wielostopniowym modelu wymagań:

K – konieczna
P – podstawowa
R – rozszerzająca
D – dopełniająca
W – wykraczająca
W prezentowanym teście ze względu na specyfikę materiału nie występują kategorie K i W.

Jeśli chcesz więcej informacji i testów wejdź na www.interklassa.pl

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content