Zadania dla ambitnych

CHEMIA

SPRAWDŹ, CO POTRAFISZ?
Wybrane zadania z chemii, które pojawiły się podczas egzaminów gimnazjalnych w bloku matematyczno – przyrodniczym –> pobierz

CHEMICZNE GRY DYDAKTYCZNE

Jesteś gimnazjalistą? Lubisz chemię i gry dydaktyczne? Domino chemiczne i logogryf zapewnią Ci nie tylko chwilę zabawy, ale i pozwolą sprawdzić swoje wiadomości –>

Zadanie 1

Zmieszano ze sobą trzy roztwory tej samej substancji:

I – 100 g roztworu o stężeniu 70%,

II – 300 g roztworu o stężeniu 30%

III – 400 g roztworu o stężeniu 5%.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 2

Zaproponuj dwie metody otrzymania siarkowodoru, mając do dyspozycji cynk, siarkę i kwas siarkowy (VI). Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.

Zadanie 3

Węglowodory są grupą związków organicznych zbudowanych wyłącznie z węgla i wodoru. Należą do nich alkany, w których cząsteczkach (z wyjątkiem metanu) atomy węgla są połączone wiązaniami pojedynczymi i tworzą proste lub rozgałęzione łańcuchy. Narysuj wzory strukturalne wszystkich alkanów o wzorze sumarycznym C6H14. Pamiętaj, że węgiel jest czterowartościowy i że atomy tego pierwiastka mogą łączyć się ze sobą tworząc łańcuchy proste lub rozgałęzione.

 

FIZYKA

RUCH I SIŁA –> pobierz

PRĄD ELEKTRYCZNY –> pobierz

FALE I OPTYKA –> pobierz

GEOGRAFIA

Sprawdź co potrafisz!

ZADANIA EGZAMINACYJNE – pobierz
ZADANIA DLA ODKRYWCÓW – pobierz

ZADANIA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA – pobierz

ZADANIA GEOGRAFICZNE –pobierz

 

Zadanie 1

Oblicz długości geograficzne miejsc, których różnica czasu w stosunku do czasu słonecznego południka 15ºE wynosi 2godziny 30minut.

 

Zadanie 2

Różnica czasu słonecznego między miejscowościami A i B wynosi 5 godzin 36 minut. Oblicz różnicę długości geograficznej między tymi miejscowościami.

 

Zadanie 3

Określ zmiany klimatyczne, jakie nastąpiłyby na Antarktydzie po pokryciu lądolodu tego kontynentu czarną farbą.

 

BIOLOGIA

Zadanie 1

Dystrofia mięśniowa (m) jest cechą sprężoną z płcią, zaś barwa oczu jest cechą związaną z płcią. Brązowooka kobieta, której matka miała oczy niebieskie i była chora na dystrofię mięśniową poślubiła mężczyznę chorego na dystrofię o oczach niebieskich. Czy w ich potomstwie pojawią się dzieci chore na dystrofię o oczach niebieskich?

Zadanie 2

Mężczyzna jest heterozygotyczny dla recesywnego, półletalnego genu rybiej łuski. Jego żona nie jest nosicielem cechy rybiej łuski, lecz jest heterozygotyczna dla idiotismus amauroticus ( powoduje m.in. upośledzenie umysłowe, cecha recesywna, półletalna). Jakie jest prawdopodobieństwo na to, że ich przyszłe dzieci będą dotknięte tą chorobą?

Zadanie 3

Skrzyżowano groch o nasionach okrągłych i żółtych liścieniach z groszkiem o nasionach pomarszczonych i zielonych liścieniach. W pokoleniu F1 otrzymano wyłącznie groch o nasionach gładkich i żółtych liścieniach. Podać genotyp rodziców, pokolenia F1 oraz rozszczepienie w pokoleniu F2. Oblicz jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania homozygoty o nasionach okrągłych i zielonych liścieniach.

Zadanie 4

Po skrzyżowaniu dwóch roślin grochu w potomstwie otrzymano:

144 rośliny o nasionach gładkich i żółtych liścieniach

156 roślin o nasionach gładkich i zielonych liścieniach

47 rośliny o nasionach pomarszczonych i zółtych liścieniach

46 roślin o nasionach pomarszczonych i zielonych liścieniach

Podaj genotypy i fenotypy krzyżowanych roślin.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/