GIMNAZJUM NR 48 IM. JANA PAWŁA II

W WARSZAWIE

SZKOŁĄ SPORTOWYCH TALENTÓW

 

     W roku szkolnym 2015/16 Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w Warszawie przystąpiło  do Ogólnopolskiego  Konkursu „Szkoła Sportowych Talentów” zorganizowanego przez  Studium Prawa Europejskiego.

    Celem konkursu było:

– zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełnią lekcje wychowania fizycznego,

– wzmocnienie roli nauczyciela oraz pomoc w zaplanowaniu i zaproponowaniu nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć  ruchowych,

– kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów .

    W ramach konkursu szkoła musiała zrealizować 10 zadań:

1.      Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie.

2.      Nakręcenie filmu na temat zachowań fair play w sporcie.

3.      Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu.

4.      Zorganizowanie spotkania ze znanym sportowcem nt. „Roli sportu i zdrowego trybu życia”.

5.      Przeprowadzenie pogadanki pt. „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrowo się odżywiać”.

6.      Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację.

7.      Zorganizowanie dnia sportowych talentów.

8.      Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego.

9.      Zorganizowania wystawy fotograficznej nt. „Moja rodzina w ruchu”.

10.  Ukończenie przez wybranych nauczycieli kursu „Szkoła sportowych talentów”.

     Sprawozdania z wszystkich zrealizowanych punktów systematycznie przesyłane były do jury konkursu.

Wszystkie zadania zostały bardo wysoko ocenione na maksymalną ilość punktów.

Program realizowany był przez nauczycieli wychowania fizycznego. Koordynatorami byli: Jadwiga Zadruska i Jarosław Fonrath.

    Zwieńczeniem  zakończenia konkursu  było uzyskanie  certyfikatu : 

SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content