I miejsce dla Gimnazjum nr 48

w edukacyjnej grze terenowej

Odkrywamy tajemnice Lasu Bielańskiego

 

Dnia 7 listopada  pod opieką p. Jacka Kostrzewskiego wzięliśmy udział w grze terenowej, która odbyła się w Lesie Bielańskim.  Impreza została  zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w ramach „Varsavianistycznej szkoły”. W grze wzięło udział 12 szkół. Na starcie otrzymaliśmy do wykonania zadania, mapę oraz "książeczki", w których mogliśmy zbierać pierwsze punkty na odznakę "Tropiciel przyrody". Wycieczka rozpoczęła się przy ul. Dewajtis.  To tam pani przewodnik opowiedziała nam o  Rezerwacie Przyrody Las Bielański.  Rezerwat jest  pozostałością dawnej, istniejącej w średniowieczu Puszczy Mazowieckiej. Przez Lasek Bielański wytyczona została ścieżka dydaktyczna, obejmująca 13 przystanków. Spacer po niej pozwolił nam zapoznać się z bogactwem i zróżnicowaniem flory i fauny Lasu Bielańskiego. Szybko dotarliśmy do  znajdującego się w pobliżu zespołu klasztornego kamedułów powstałego jeszcze za czasów Władysława IV, w skład którego wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego i zabudowania klasztorne. Od białych habitów kamedułów pochodzi nazwa lasku i dzielnicy Bielany. Najbardziej znanym kamedułą na warszawskich Bielanach był dzięki powieści Henryka Sienkiewicza brat Jerzy, czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski. Jego figura w habicie znajduje się w otworze wieży kościoła. Pan przewodnik oprowadził nas po pięknym barokowym kościele. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się miejsce gdzie  znajduje się serce króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W  pobliżu kościoła zobaczyliśmy osiołka, którego nakarmiliśmy przyniesionymi przez nas marchewkami. Następnie zapaliliśmy  znicz przy grobie Stanisława Staszica oraz wysłuchaliśmy historii z nim związanej. Powoli kierowaliśmy się do mety. Kolejnym zadaniem jakie wykonaliśmy było napełnienie wodą słoika ze źródełka Staszica.   Pani Małgorzata Wojtatowicz – Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odbierając nasze kartki z zadaniami była wręcz zachwycona, że wypełniliśmy całą kartę pracy.

Trud się opłacił bowiem 24 listopada  na  uroczystym spotkaniu uczestników Rajdu Tajemnice Lasu Bielańskiego w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy pani Małgorzata Wojtatowicz wręczyła nam dyplom za zajęcie I miejsca.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content