2008 – Przez wiedzę do planet

Przez wiedzę do planet

Celem projektu “Przez wiedzę do planet” było przybliżenie uczniom wiedzy z zakresu astrologii łącząc wiedzę z geografii, matematyki i fizyki.

Projekt został zrealizowany od kwietnia do czerwca 2008 roku. Prowadziły go: pani mgr Izabela Olech-Wójcik oraz pani mgr Renata Włodarska.
W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia o następujacej tematyce:

 • Sprytne działania na bardzo dużych liczbach.
 • Jednostki w geografii i ich wykorzystanie.
 • Zamiana jednostek.
 • Czytanie map: ogólnogeograficznych, tematycznych oraz topograficznych.
 • Proporcjonalność odcinków, twierdzenie Talesa.
 • Wykonywanie profilów hipsometrycznych i batymetrycznych.
 • Czytanie map poziomic.
 • Zadania ze skalą i jej przeliczanie.
 • Rysowanie odcinków w skali.
 • Odległości w terenie, wyznaczanie azymutów. Praca z kompasem.
 • Podział odcinka na równe części.
 • Ukształtowanie terenu: wysokość względna i bezwzględna.
 • Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach praktycznych.
 • Kształt i wymiary Ziemi. Układ Słoneczny.

W ramach projektu odbyły się również liczne wycieczki – dwa wyjścia do kina na projekcje filmów przyrodniczych w formacie 3D, wycieczka do skansenu w Granicy (Kampinos) oraz zwiedzanie Muzeum Zemii oraz Muzeum Archeologicznego.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content