2009 – Inni w naszym mieście

Inni w naszym mieście

Program “Inni w naszym mieście” skierowany był do młodzieży gimnazjalnej interesującej się zagadnieniem wielokulturowości Warszawy. W ramach zajęć dydaktycznych i  turystycznych młodzież poznawała podstawy wiedzy o kulturze, religii i zwyczajach ludzi innych wyznań i narodowości.

Główne religie to judaizm, mahometanizm i prawosławie. W trakcie realizacji projektu uczniowie zwiedzali warszawskie miejsca kultu religijnego i nekropolie. Beneficjentami projektu byli uczniowie klas pierwszych i drugich.
W szkole odbywały się spotkania z przedstawicielami różnych kultur, będące podstawą do zajęć warsztatowych oraz wycieczek.

Na zakończenie projektu odbyła się impreza interdyscyplinarna „Dzień różnych kultur”.
Inne działania:
– W ramach projektu nauczyciel historii Andrzej Szyszko przeprowadził w każdej klasie lekcje dotyczące religii (żydowskiej i muzułmańskiej), a siostra Bogna (katechetka) lekcje na temat współpracy Kościoła katolickiego z wyznawcami innych religii .
– Wycieczka do Teatru Żydowskiego na spektakl „Zaczarowany krawiec” poprzedzony słowem wstępnym o znaczeniu kultury żydowskiej wygłoszonym przez artystów teatru.
– Zwiedzanie świątyń i nekropolii poszczególnych kultur:

  • wycieczka do synagogi Nożyków na Placu Grzybowskim
  • kirkut,
  • wycieczka do meczetu na ulicę Wiertniczą
  • mizar.

– Wyjazd naukowo-turystyczny „Zaczarowany świat styku kultur”, dwudniowy obóz naukowy na Podlasiu, podczas, którego uczniowie mieli szansę poznać cztery wyznania: katolickie, prawosławne, unickie i żydowskie oraz zasady współistnienia.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content