2009 – Żywioły to nasza specjalność

„Żywioły to nasza specjalność”

 

  Celem projektu była popularyzacja wiedzy dotycząca żywiołów z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Koordynatorem projektu była pani mgr Jolanta Oleszek, zajęcia prowadzili nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: mgr Izabela Olech-Wójcik oraz mgr Jolanta Wojda.
Projekt interdyscyplinarny adresowany był do uczniów naszego gimnazjum. Przedsięwzięcie od początku cieszyło się on olbrzymim zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, podczas których samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne, uczestniczyli w pokazach filmowych dotyczących działalności sejsmicznej oraz wulkanicznej na świecie. Zajęcia odbywające się poza terenem gimnazjum: lekcja muzealna, wyjście do kina interaktywnego czy też wyjazd naukowy do Bałtowa stanowił nie tylko atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, ale stworzyły możliwość integracji uczniów z różnych klas. Wspólne wyjścia przybliżyły uczniom zjawiska związane czterema żywiołami, które niestety tak dotkliwie dotykają ludzkość.
Kolejne etapy realizacji projektu zamieszczane były na stronie internetowej i w gazecie szkolnej Budapress. Uzupełnieniem była wystawa zdjęć oraz impreza podsumowująca realizację projektu, która została w całości przeprowadzona przez jego uczestników. Przedstawiono m.in. prezentację multimedialną, doświadczenie „Feniks z popiołów”, uczestnicy opowiadali o swoich wrażeniach i oceniali przydatność projektu. Zadowolenie uczniów i ich wysoka ocena pozwalają stwierdzić, że projekt przyniósł zamierzone efekty i spełnił oczekiwania uczniów i nauczycieli, co wpłynęło na  poprawę jakości pracy szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content