2010 – Dmuchawce, latawce….

Latawce, dmuchawce, wiatr…

„Latawce, dmuchawce, wiatr” był projektem interdyscyplinarnym, opartym na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin naukowych takich jak:historia, fizyka, matematyka, informatyka, plastyka, technika czy wychowanie fizyczne.

Celem projektu było nabycie przez uczniów wiedzy dotyczącej projektowania i budowania latawców, zainteresowanie historią latawców, obserwowanie ciekawych zjawisk fizycznych, rozwijanie zdolności manualnych, rozbudzanie zainteresowań lotnictwem i sportami lotniczymi.

Podczas zajęć, oprócz czysto teoretycznych informacji, uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób z kartki papieru budować proste statki latające oraz zapoznali się z konstrukcją latawców LEI oraz komorowych.
Beneficjenci narysowali i opisali projekty własnych latawców. Pierwsze próby puszczania latawców zostały wykonane na Hali Gimnastycznej naszego gimnazjum, kolejne w pobliskim parku Moczydło. Podczas puszczanie latawców uczniowie zauważyli moment, gdy siła grawitacji i siła powietrza równoważą się oraz działanie siły aerodynamicznej, która pozwoliła na lot latawców.
Oprócz zjawisk fizycznych młodzież doskonaliła umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i zdobywała wiedzę dotyczącą obróbki zdjęć w programach graficznych. Pod opieką pani Doroty Burak, w programie do grafiki wektorowej – Inkscape 0.48.0, uczniowie stworzyli logo projektu, które zostało umieszczone na plakatach i zdjęciach promujących projekt w Gimnazjum nr 48. Większość wykonanych podczas projektu fotografii, posłużyło beneficjentom do wykonania prac konkursowych. Podsumowaniem projektu był konkurs pt. „Moja historia z latawcem”. Ilustracje, modele, prezentacje multimedialne i szkice uczestników konkursu zostały wystawione w pracowni nr 34 tuż po zakończeniu projektu.

W ramach projektu, odbył się również obóz naukowy do Krakowa, gdzie w dniach 29 i 30 listopada uczniowie zwiedzali Podziemia Rynku Głównego oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego, mieli też okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą historii lotnictwa i muzealnictwa, na lekcji muzealnej pt. „Od Dedala…czyli historia szybownictwa”.
Na Błoniach Krakowskich młodzież doskonaliła umiejętności puszczania latawców, propagując jednocześnie, iż jest to jedna z doskonałych form spędzania wolnego czasu. Od września 2010 roku z powodu zmiany miejsca pracy dwojga realizatorów projektu „Latawce, dmuchawce, wiatr”, nastąpiła zmiana nauczycieli uczestniczących w projekcie. Koordynatorem została pani Małgorzata Łaszcz-Toczek, natomiast nauczycielem wspomagającym pani Dorota Burak.
Projekt cieszył się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej. Zakładane cele i efekty projektu zostały osiągnięte.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content