2010 – Wisła na mapie i w obiektywie

Wisła na mapie i w obiektywie

 

Celem  projektu było zwiększenie wiedzy uczniów na temat roli wody w środowisku naturalnym i zdobycie umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym oraz obróbki zdjęć w edytorach graficznych. Zakładane cele i efekty projektu zostały w pełni zrealizowane.

Koordynatorem projektu była pani mgr Jolanta Oleszek, zajęcia prowadziły:
mgr Izabela Olech-Wójcik oraz mgr Jolanta Wojda.

Projekt oparty był na pogłębieniu wiedzy pochodzącej z równych dziedzin naukowych takich jak: geografia, chemia czy fizyka. Oprócz tego młodzież doskonaliła umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym i obróbki zdjęć w edytorach graficznych.
W czasie trwania projektu, którego tematem przewodnim była rzeka Wisła młodzież uczestniczyła w zajęciach, warsztatach, lekcjach muzealnych oraz wycieczkach poświęconych poznaniu roli wody w naturalnym środowisku, sposobach jej ochrony i zwalczaniu zanieczyszczeń. Zajęciom tym towarzyszył również wyjazd na dwa obozy naukowe : jeden we Włocławku, a drugi – pięciodniowy nad Morze Bałtyckie. W naturalnym środowisku młodzież poznawała królową polskich rzek i utrwalała takie pojęcia jak: meandry, zakola, nurt, prawy lewy brzeg, bieg górny, dolny, środkowy, ujście, źródła.
W czasie wyjazdu do Włocławka bezpośrednio po powodzi beneficjenci oglądali jej skutki oraz sposoby zabezpieczenia. Wyjazd ten stanowił dla nich ciekawe
i pouczające doświadczenie. W czasie wyjazdu naukowego nad Morze Bałtyckie młodzież miała okazję zobaczyć ujście Wisły do morza, oraz poznać różne typy wybrzeża, jak również poznać historię tych ziem oraz zajęcia miejscowej ludności.
Obok treści przyrodniczo-geograficznych młodzież uczyła się trudnej sztuki fotografowania. Efektem realizacji projektu są przepiękne zdjęcia, którego bohaterką jest rzeka Wisła. Zdjęcia te zostały wyeksponowane na terenie placówki.
Podsumowaniem projektu była impreza interdyscyplinarna „Wisła na mapie i w obiektywie”, na której uczniowie gimnazjum jak również uczniowie klas VI, okolicznych szkół podstawowych mieli okazję nie tylko oglądać wystawę prac fotograficznych uczniów uczestniczących w projekcie ale również doświadczenia fizyczne związane w wodą przeprowadzane przez pracowników Instytutu Chemii.
Projekt cieszył się uznaniem wśród młodzieży i wzbogacił ich wiedzę i umiejętności.
Efekty realizacji projektu to:
– wzbogacenia oferty gimnazjum o ciekawe propozycje dla młodzieży;

– zdobycie przez młodzież umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem i obróbki zdjęć przy pomocy edytorów graficznych oraz poszerzenie wiedzy na temat Wisły i wody jako kreatora naturalnego środowiska.

 

REPORTAŻ
27 września 2010r. uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie „Wisła na mapie i w obiektywie” wyjechali na obóz na Mierzeję Wiślaną.
Celem wyjazdu było poznanie roli wody w naturalnym środowisku, sposobów jej ochrony i zwalczanie zanieczyszczeń wodnych. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą młodzież mogła poznać królową polskich rzek oraz utrwalić takie pojęcia jak: meandry, zakola, nurt, prawy i lewy brzeg, bieg górny i dolny, ujście, źródła. Szczególne wrażenie wywarły na wszystkich skutki niedawnej powodzi oraz sposoby zabezpieczenia przed kolejnym wylaniem się wody z koryta rzeki. Uczniowie zachwycali się widokiem ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego i różnymi typami wybrzeża. Wszystkich ciekawiła historia tych ziem oraz miejscowej ludności. Z całą pewnością wyjazd ten stanowił ciekawe i pouczające doświadczenie dla wszystkich jego uczestników. Była to doskonała lekcji geografii i biologii prowadzona poza szkołą. Metoda poglądowa sprawiała uczniom wiele przyjemności i gwarantowała efekt natychmiastowego zapamiętywania i utrwalania sobie zdobytej wiedzy. Projekt pokazał wszystkim uczestnikom niezwykle interesujący temat Wisły i wody jako kreatora naturalnego środowiska. Wszyscy uważali swój udział w projekcie za wartościowy oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach.

 

 napisała Katarzyna Chajęcka

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content