Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy np. bombki bożonarodzeniowej. Koniecznie  należy  uwzględnić   wyraźne   elementy  związane
z matematyką lub naukami przyrodniczymi.

 Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły    Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II.

 Kryteria oceny:

 • Oryginalność pomysłu.
 • Dobór i wykorzystanie różnych materiałów.
 • Motywy matematyczno – przyrodnicze.
 • Wkład pracy.
 • Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
 • Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Ozdoby świąteczne mogą być wykonane z dowolnego tworzywa dowolną techniką.
 • Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko oraz klasę.
 • Oceniane będą tylko prace indywidualne.
 • Jeden uczeń może dostarczyć tylko jedną ozdobę świąteczną.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do 15.12.2021 roku do Pani Izabeli Olech – Wójcik lub Pani Jolanty Waliszewskiej.
 • Dla autorów trzech najlepszych prac czekają nagrody.
 • Zwycięskie prace opublikujemy na fb i stronie internetowej szkoły.

 Organizatorzy konkursu:

Izabela Olech – Wójcik i Jolanta Waliszewska

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content