W edukacji istotne znaczenie ma wykonywanie modeli biologicznych. Trójwymiarowa koncepcja procesu nauczania wyzwala w uczniach proces myślenia i głębszego rozumienia, a także intelektualne i emocjonalne zaangażowanie.

W ramach realizacji podstawy programowej biologii w szkole podstawowej uczniowie klasy ósmej wykonali modele DNA.
Powstały wspaniałe projekty uczniowskie.

Do tworzenia modeli uczniowie wykorzystali różnorodne materiały:

Masę solną
Modelinę
Filc
Styropian
Pudełka
Gąbki
Żelatynę itp.
Przygotowanie modeli wymaga umiejętności modelowania, projektowania proporcji różnych struktur, malowania przez co uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne i artystyczne.

Dzięki tej metodzie uczniowie:

Kształtują postawę twórczą, kreatywność, wytrwałość a także utrwalają terminy biologiczne.
Zapamiętują i utrwalają o wiele więcej informacji naukowych.
Wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.
Rozwijają sprawność uczenia się, logicznego i twórczego myślenia, wyobraźnię oraz umiejętność komunikowania się.
Chętniej uczestniczą w lekcjach.

Małgorzata Kosterska

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content