W ramach realizacji podstawy programowej biologii w szkole podstawowej uczniowie klasy 5a oraz 5b wykonali modele biologiczne komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej, bakteryjnej.

W edukacji istotne znaczenie ma wykonywanie modeli biologicznych. Trójwymiarowa koncepcja procesu nauczania wyzwala w uczniach proces myślenia i głębszego rozumienia, a także intelektualne i emocjonalne zaangażowanie.

Powstały kolejne wspaniałe projekty uczniowskie.

Do tworzenia modeli uczniowie wykorzystali różnorodne materiały.
Poza wykonaniem modeli uczniowie utrwalali wiedzę dotyczącą funkcji organelli komórkowych:

Jądra komórkowego,

Rybosomów,

Cytozolu,

Błony i ściany komórkowej,

Mitochondrium,

Siateczki plazmatycznej,

Aparatu Golgiego,

Chloroplastu,

Wakuoli.

Przygotowanie modeli wymaga umiejętności modelowania, projektowania proporcji różnych struktur, malowania przez co uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne i artystyczne.

Kolejny raz mogliśmy wspólnie cieszyć się pomysłowością i efektem pracy bardzo ambitnych projektów uczniowskich.

Dzięki tej metodzie uczniowie:

Zapamiętują i utrwalają o wiele więcej informacji naukowych.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content