Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od 4 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany w systemie nauczania:

Oddziały przedszkolne – nauka stacjonarna,
Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b – nauka stacjonarna,
Klasy: IV – VIII – nauka zdalna.

29 i 30.04.21r. to dni Dyrektorskie ( dni wolne od zajęć lekcyjnych).
Kolejne dni Dyrektorskie przypadają 25, 26, 27.05.21r. Wtedy nauczyciele są oddelegowani do prac w komisjach egzaminacyjnych w naszej szkole oraz S.P.225 i S.P.317.
Ostatnie dni Dyrektorskie to: 2 i 4 czerwca 2021r.
Z poważaniem. Wicedyrektor I. Skwirut

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content