27 września 2010r. uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie „Wisła na mapie i w obiektywie” wyjechali na obóz nad Morze Bałtyckie.

Celem wyjazdu było poznanie roli wody w naturalnym środowisku, sposobów jej ochrony i zwalczanie zanieczyszczeń wodnych. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą młodzież mogła poznać królową polskich rzek oraz utrwalić takie pojęcia jak: meandry, zakola, nurt, prawy i lewy brzeg, bieg górny i dolny, ujście, źródła. Szczególne wrażenie wywarły na wszystkich skutki niedawnej powodzi oraz sposoby zabezpieczenia przed kolejnym wylaniem się wody z koryta rzeki. Uczniowie zachwycali się widokiem ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego i różnymi typami wybrzeża. Wszystkich ciekawiła historia tych ziem oraz miejscowej ludności. Z całą pewnością wyjazd ten stanowił ciekawe i pouczające doświadczenie dla wszystkich jego uczestników. Była to doskonała lekcji geografii i biologii prowadzona poza szkołą. Metoda poglądowa sprawiała uczniom wiele przyjemności i gwarantowała efekt natychmiastowego zapamiętywania i utrwalania sobie zdobytej wiedzy. Projekt pokazał wszystkim uczestnikom niezwykle interesujący temat Wisły i wody jako kreatora naturalnego środowiska. Wszyscy uważali swój udział w projekcie za wartościowy oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content