Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Alfabet Logopedyczny jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 do 31.05.2024r.

Projekt jest zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz-i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Koordynator projektu na terenie szkoły: mgr Magdalena Bielecka, logopeda.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content