UWAGA UCZNIOWIE!

Trwa akcja Opatrunek na ratunek organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Do 01.03.2019r.  zbieramy środki opatrunkowe (wyjałowione i niewyjałowione bandaże, bandaże elastyczne, gazy , gaziki, opatrunki, plastry, opatrunki z plastrem) dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki.

Zostaną one wysłane misjonarzom, którzy przekażą je do misyjnych przychodni.  Środki opatrunkowe muszą być nowe, zapakowane fabrycznie. Należy je dostarczać do wychowawcy klasy, albo bezpośrednio do koordynatora  akcji p. Anny Szymczyk do sali nr 30.

Nie bądź obojętny!

Pomóż!

Nie zbieramy środków opatrunkowych w rozpieczętowanych opakowaniach.

Samorząd Uczniowski

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content