W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.

Podsumowanie Dzielnicowych Obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyło się 7 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II przy ulicy Deotymy 25/33.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili wyśmienici Goście:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. W-wy Pani Grażyna Orzechowska – Mikulska,

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola Pani Mariola Zielińska,

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania  Dzielnicy Wola,

Dyrektorzy szkół podstawowych Dzielnicy Wola wraz z Pocztami Sztandarowymi swoich szkół,

Pan Janusz Walędzik– kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego.

W tym dniu odbyło się także podsumowanie wszystkich konkursów dzielnicowych tematycznie związanych z 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Laureaci,przy owacyjnych oklaskach, zostali nagrodzeni przez Urząd Dzielnicy Wola.

Montaż słowno – muzyczny pt. Nasza Niepodległa przygotowali  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II z udziałem chóru ze Szkoły Podstawowej nr 26
im. M. Biernackiego i zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów.

Szczególne wrażenie na gościach wywarł brawurowo wykonany mazur, zaprezentowany przez uczniów w strojach historycznych. Wspaniałym dopełnieniem spektaklu była scenka dramatyczna,  przedstawiająca w sposób symboliczny rozbiory Polski dokonane przez Rosję,  Prusy i Austrię.

Prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny pokazywała drogę Polski do Niepodległości.

Cyprian Kamil Norwid powiedział, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
Miały tego świadomość przeszłe pokolenia. Ta uroczystość w znacznym stopniu ukształtowała  postawy patriotyczne i obywatelskie naszej młodzieży.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content