30 marca 2016 r. uczniowie klasy 1b, 1f, 2e i 2f uczestniczyli w prelekcji dotyczącej przestępczości  informatycznej,   którą  przeprowadził   Naczelnik  Wydziału  do  Walki
z Cyberprzestępczością w Komendzie Stołecznej Policji Pan podinspektor Mariusz Lenczewski.

Celem zajęć było przekazanie informacji, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, nauczyli się reagować na niebezpieczne sytuacje i poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie. W czasie prezentacji multimedialnej młodzież zapoznała się z zasadami kulturalnego zachowania w wirtualnym świecie oraz uzyskała informację, gdzie szukać pomocy i jak reagować, gdy jest się świadkiem lub ofiarą przemocy w sieci. Uczniowie zostali również poinformowani o konsekwencjach prawnych tworzenia, rozsyłania i przetwarzania nielegalnych i kompromitujących materiałów. 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content