ORGANIZACJA PRACY W DNIACH 28 – 29.11,  02.12.2013r.

 

Klasy trzecie w tych dniach piszą próbny egzamin gimnazjalny.

 

28.11.2013r. – czwartek – część humanistyczna

29.11.2013r. – piątek – część matematyczno przyrodnicza

02.12.2013r. – poniedziałek – część językowa

 

Czas trwania :

28.11.2013r. i 29.11.2013r.

godz. 7.50 – wpuszczanie do sal

godz.7.55 – odbiór z sekretariatu prac

godz. 8.00 – 9.00 – egzamin część pierwsza

godz. 9.00-9.15 – przerwa

godz. 9.20 – odbiór z sekretariatu prac

godz. 9.30 -11.00 – egzamin część druga

 

02.12.2013r. – poniedziałek

godz. 7.50 – wpuszczanie do sal

godz. 7.55 – odbiór z sekretariatu prac

godz. 8.00 – 9.00 – egzamin część pierwsza

godz. 9.00-9.15 – przerwa

godz. 9.20 – odbiór z sekretariatu prac

godz. 9.30 -10.30 – egzamin część druga

 

Uczniów obowiązuje strój galowy. Każdy ma przy sobie legitymację szkolną , długopis z czarnym wkładem oraz przybory kreślarskie (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel).

Po zakończeniu egzaminu odbywają się lekcje trwające po 30 minut. , według zamieszczonego planu dzwonków.

Klasy pierwsze i drugie rozpoczynają zajęcia od swojej drugiej godziny lekcyjnej określonej w planie zajęć. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest inna w poniedziałek niż w czwartek i piątek.

 

Rozkład dzwonków w dniu 28.11.2013r. i 29.11.2013r.
Nr lekcji Czas trwania Przerwa
2 11.15 – 11.45 20 min
3 12.05 – 12.35 5 min
4 12.40 – 13.10 5 min
5 13.15 – 13.45 5 min
6 13.50 – 14.20 5 min
7 14.25 – 14.55 5 min
8 15.00 – 15.30 5 min
9 15.35 – 16.10  

 

 

Natomiast klasy piłkarskie zamiast treningu w dniu 28.11.2013r. – czwartek:

 

Nr lekcji Klasa Przedmiot Nauczyciel sala
 2  1e  fizyka  p. Juszczyńska  24
 1f  biologia  p. Małek  27
 2f  historia  p. Kostrzewski  23
 3f  j. polski  p. Sobczyk  8
 3  1e  biologia  p. Małek  27
 1f  fizyka  p. Juszczyńska  24
 2f  matematyka  p. Słupik  35
 3f  j. polski  p. Sobczyk  8

 

 

Rozkład dzwonków w dniu 02.12.2013r. – poniedziałek
Nr lekcji Czas trwania Przerwa
2 10.45 – 11.15 5 min
3 11.20 – 11.50 20 min
4 12.10 – 12.40 15 min
5 12.55 – 13.25 15 min
6 13.40 – 14.10 5 min
7 14.15 – 14.45 5 min
8 14.50 – 15.20 5 min
9 15.25 – 15.55  

 

 

Na drugiej godzinie lekcyjnej klasę 3f prowadzi p. Sobczyk w sali nr 28 , klasę 2f p. Kostrzewski w sali nr 29.

OBIAD

W czwartek klasy pierwsze i drugie przychodzą na obiad na godz. 10.45 .

Klasy trzecie jedzą obiad o godz. 11.45.

W poniedziałek obiad zgodnie z rozkładem zajęć.
 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content