Inscenizacja historyczna "Stan wojenny 1981"

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Jego celem było zniszczenie ,,Solidarności”, a przez to zniszczenie wielkich nadziei Polaków na zmianę sytuacji w kraju na drodze pokojowych przemian. Już pierwszej nocy stanu wojennego do tysięcy polskich domów wtargnęli funkcjonariusze milicji i Służby Bezpieczeństwa, aresztując działaczy ,,Solidarności”  i innych organizacji. Zostali oni internowani w kilkudziesięciu ośrodkach w całym kraju. Wkrótce areszty i więzienia zapełniły się tymi, którzy zdecydowali się przeciwstawić się przemocy, organizując strajki i demonstracje, drukując ulotki i pierwsze gazetki…

W dniu 16 grudnia klimat tamtych dni został stworzony w Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Brożka przez  Grupę Rekonstrukcji Historycznej Milicji Obywatelskiej i ZOMO.  Na ulicy Jan Brożka na Woli powstał punkt kontrolny z czasów stanu wojennego. W godz. 12-15 przy Młodzieżowym Domu Kultury pojawili się umundurowani milicjanci z pałkami, tarczami i bronią. Ich patrol tak jak dawniej kontrolował dokumenty przechodniów, na ulicy stała milicyjna nysa. Uczniowie klasy 3f zostali  tam wylegitymowani, a następnie aresztowani i doprowadzeni na przesłuchanie na komendę milicji obywatelskiej, która umieszczona została w  budynku Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie  zostali poddani ,,brutalnemu” przesłuchaniu.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content