Programy profilaktyczne

„Ż y j    s m a c z n i e    i    z d r o w o”

PROGRAM EDUKACYJNY MARKI WINIARY

Celem programu jest popularyzowanie zasad żywieniowych podanych w apetycznej formie. Przekonanie młodzieży, że wystarczy zmienić nawyki żywieniowe, by zapomnieć o problemach ze skórą, zmęczeniu czy trudnościach z nauką. Jak można jeść i smacznie i zdrowo w szkole i poza szkołą.

Program edukacyjny
„Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”
Program koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Celem programu jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów,

ocena ich stanu odżywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu “Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu w  odstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
Program „Trzymaj formę” współorganizowany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Polską Federacją Producentów Celem programu jest edukacja młodzieży w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez:
o – promocję zasad aktywnego stylu życia,
o – uczenie prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się.
Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu “Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

 

 

W naszej szkole kształtujemy właściwe postawy wobec problematyki zdrowia, rozwijamy zainteresowania prozdrowotne i uświadamiamy znaczenie ruchu dla harmonijnego rozwoju.

W ramach realizacji zagadnień z zakresu edukacji prozdrowotnej prowadzone są 2 programy:
„Trzymaj formę” – zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

„Bądź w formie” = gra strategiczna dla uczniów z bardzo ciekawymi konkurencjami np. zorbing, survival, sumo, ruady, strzelectwo, łucznictwo. W ostatniej edycji konkursu nasza drużyna zajęła 2 miejsce w Warszawie.

Uczymy młodzież udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content