Dnia 13 czerwca 2022 r. dzieci z grup zerowych uczestniczyły w niezwykłej lekcji przyrody. Pod okiem Pana Pawła Pstrokońskiego, który jest ornitologiem, edukatorem i społecznikiem, uczniowie zapoznali się z pospolitymi gatunkami ptaków występującymi w naszym kraju. Uczniowie mieli okazję nauczyć się pojęć związanych z budową morfologiczną ptaków oraz poznać ich migracje, zachowania rozrodcze oraz przystosowania do zdobywania określonego rodzaju pokarmu. Dzięki temu uświadomili sobie znaczenie ptaków dla przyrody. Poznali również istniejące zagrożenia dla wybranych grup ekologicznych i konieczność ich ochrony. Pan Paweł przedstawił fascynujący świat ptaków w sposób przystępny i dostosowany do poziomu rozwojowego uczestników oraz stopnia ich świadomości ekologicznej. Wyposażeni w wiedzę mali miłośnicy przyrody rozpoczęli część badawczą, która polegała na zbieraniu przyrodniczych skarbów i obserwacji skrzydlatych mieszkańców w Parku Moczydło. Dziękujemy za tak ciekawe przedstawienie tematu!

Żanetta Wośko

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content