PAH

Przystąpienie do projektu organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną

Nasza szkoła przystąpiła do programu przygotowanego przez Polską Akcję Humanitarną „Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać.” W ramach realizacji programu dwoje nauczycieli i czternaścioro uczniów wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów PAH. Celem programu było uwrażliwienie młodych ludzi na nieszczęścia, jakich doświadczają mieszkańcy krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi oraz zrozumienie znaczenia pomocy humanitarnej. Grupa pilotażowa inicjowała zadania dla całej społeczności uczniowskiej. Po wykonaniu wszystkich zadań Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II otrzymało certyfikat „Szkoły Humanitarnej”.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. i realizowany w partnerstwie strategicznym z Fundacją PZU.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content