DRUGA TURA ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

12.05.17r dwie grupy uczniów naszego gimnazjum wzięły udział w zajęciach w ramach projektu „Ekoinżynier- nowoczesne techniki badań środowiska przyrodniczego dla młodzieży” w SGGW w Warszawie. Grupa uczniów z klas pierwszych gimnazjum w praktyce poznała efekty działalności wody w korycie. Podczas zajęć uczniowie sami zbudowali koryto rzeki i zobaczyli procesy erozji. Po przerwie uczestnicy projektu poznali przyrządy meteorologiczne i dokonywali pomiarów w stacji meteorologicznej. Najwięcej emocji wzbudziły ostatnie zajęcia dotyczące zanieczyszczeń powietrza. W ich trakcie uczniowie dowiedzieli się również o zanieczyszczeniu hałasem i dokonywali pomiarów kontrolnych- sprawdzali, kto najgłośniej krzyczy. Grupa uczniów z klas drugich gimnazjum poznała żywe wykrywacze zanieczyszczeń wód- organizmy, których obecność daje nam informacje o stanie środowiska przyrodniczego. Uczniowie sami przygotowywali preparaty mikroskopowe i obserwowali organizmy wskaźnikowe. Po przerwie uczestniczyli w zajęciach w sali komputerowej. Tam wykonali symulację ukształtowania terenu oraz dokonali prostej analizy zdjęcia satelitarnego. Później uczestnicy projektu poznali możliwości systemów informacji przestrzennej. Spojrzeli „z góry” na swoje podwórko, sprawdzili gdzie jest najwyżej położony punkt w okolicy i odbyli wirtualny „lot” nad lasami, rzekami i górami. Zajęcia projektowe zakończyły się wręczeniem certyfikatów dla szkoły i dla poszczególnych uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content