"Budujemy nowy dom,
                                                                Jeszcze jeden nowy dom,
                                                                Naszym przyszłym, lepszym dniom,
                                                                Warszawo! "
                                                                          
             Wacław Stępień

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Deotymy 25/33
zaprasza do wzięcia udziału w IX Wolskim Konkursie

„ Warszawa da się lubić”
temat przewodni tegorocznej edycji to:
" Powróćmy jak za dawnych lat… Warszawa 1945 -1955"
Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VI szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas gimnazjalnych
 

Celem konkursu jest:

  • Poszerzenie wiedzy o historii Warszawy.
  • Popularyzacja wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • Nauka radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji.
  • Propagowanie aktywnych form uczestnictwa w poznawaniu dziedzictwa kulturowego swojej ,,małej ojczyzny”.
  • Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, muzycznych, informatycznych.

Uczestnicy konkursu

  • uczniowie gimnazjów
  • uczniowie szkół podstawowych

Kategorie konkursowe
1. Kategoria plastyczna – plakat przedstawiający realia lat 1945 – 1955.
2. Prezentacja multimedialna – związana z głównym tematem konkursu.
3. Kategoria ruch sceniczny – utwór wokalny lub skecz z okresu wczesnego socrealizmu- lata 1945 – 1955.
 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu
Koordynator konkursu: Iwona Skwirut, tel:  022 836 03 41

W imieniu organizatorów
Marzena Małaszkiewicz
Dyrektor Gimnazjum nr 48
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zaproszenie do udziału w konkursie

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content