Sympozjum naukowe w naszej szkole 

 

Wydarzenie w Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II – Sympozjum ekologiczne Uczniowie – sportowcy razem dla czystego powietrza.

 

W Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się sympozjum ekologiczne  pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola, pana Krzysztofa Strzałkowskiego.  Gośćmi sympozjum byli: pani Magdalena Borowska – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia  PSSE Warszawa, pani Marta Sokolnik – dyplomantka Wydziału Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie oraz pan Piotr Izmer – przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola oraz nauczyciele i uczniowie z warszawskich szkół podstawowych: SP 26, SP 115, SP 209, SP 222, SP 273, SP 306. Na sympozjum został poruszony problem ochrony powietrza. Z wystąpień gimnazjalistów można było dowiedzieć się o źródłach, rodzajach i skutkach zanieczyszczeń. Pokazano wyniki i wnioski z przeprowadzonych eksperymentów, dotyczących zanieczyszczeń pyłami i tlenkiem siarki (IV). Szukano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczeń może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.  O tym chętnie opowiadali, wskazując własne  działania praktyczne uczniowie klas V – VI zaproszonych szkół podstawowych. Ważnymi momentami w spotkaniu były wystąpienia gości honorowych.

 

Uczestnikom spotkania wręczono podziękowania i certyfikaty udziału w sympozjum. Uczniowie biorący aktywny udział w spotkaniu otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Dzielnicy Wola. Imprezą towarzyszącą sympozjum był konkurs na plakat o tematyce ekologicznej. Laureaci zostali wyłonieni  w drodze głosowania, które odbyło się w czasie przerwy. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content