Swoją ciekawość świata

trzeba umieć doskonalić

E. Stachura

 

 

            21 września 2015 roku klasy 2c i 2f wspólnie z wychowawcami uczestniczyły w XIX Festiwalu Nauki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Lekcja pt. Ciała stałe, ciecze, gazy i to co pomiędzy nimi oparta była na pokazie doświadczeń, które w większości sami wykonywaliśmy. W naszych efektownych eksperymentach wykorzystywaliśmy m.in. ciekły azot, suchy lód i hel.  Porównywaliśmy gęstość różnych gazów i ich rozpuszczalność w wodzie. Pan dr Roman Luboradzki opowiedział nam również o ciekłych kryształach oraz omówił proces sublimacji i skraplania tlenu.

Jesteśmy przekonani, że za rok również będziemy uczestniczyli w Festiwalu Nauki.

 

Uczniowie klasy 2f

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content