Zadaniem tego spektaklu było uświadomienie młodzieży, jaką wartością jest język, jaką rolę pełnił on w naszej historii, zwłaszcza w czasach, gdy mowa polska była jedynym symptomem ojczyzny.

 Autorzy prezentowali fragmenty Syzyfowych prac S. Żeromskiego oraz utwory wielkich poetów, np. J. Kochanowskiego, J, Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego i J. Tuwima. Doskonałym uzupełnieniem  były sceny mówione gwarą podhalańską, śląską, kaszubską, czy poznańską.

Przy pomocy dowcipnych dialogów zostały pokazane najczęściej popełniane  błędy językowe. Zabawna konwencja przedstawienia łatwo docierała do młodych widzów z przesłaniem spektaklu, czyli troską o mowę ojczystą.

Uczniowie uświadomili sobie, ile rozumieją z dawnej polszczyzny i co oznacza sformułowanie Ojczyzna –Polszczyzna.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content