11 kwietnia 2018 r., w grupach 0A i 0B, odbyły się zajęcia z zakresu udzielaniapomocy, które przeprowadziła Pani Karolina Lipowska. W trakcie zajęć, dzieci miały okazję do zaprezentowania posiadanej już wiedzy dotyczącej udzielania pomocy i znajomościnumerów ratunkowych. Kolejnym etapem spotkania byłozapoznaniezpodstawowym sprzętem medycznym, apteczką ratownika oraz naukapierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia.

 

Ćwiczono sprawdzanie oddechu, pulsu oraz układanie osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej bezpiecznej. Ważnym elementem były zadania praktyczne w parach ratownik-poszkodowany.Dzieci wsłuchiwały się w bicie serca poznając dokładnie jego dźwięk w zabawiez użyciem stetoskopów.Nauka reanimacji i resuscytacji krążeniowo – oddechowej następowałana fantomie ciała ludzkiego. Na zakończenie, dzieci poznały zasady rozpoznawania i opatrywania drobnych ran ikrwotoków korzystając z bandażyi przygotowanych opatrunków.

 

Dużym zainteresowaniem uczestników było również wnętrze karetki, które zostało udostępnione w ramach zajęć.

 

Żanetta Wośko i Małgorzata Król

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content