PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV, VII i VIII uczestniczą w innowacyjnym projekcie zeszyt.online, który opracowany został przez zespół naukowców z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest to system oparty na sztucznej inteligencji, wspierający naukę matematyki. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie rozwiązują kolejne moduły zadań interaktywnych, których stopień trudności na bieżąco dostosowuje się do aktualnych zdolności ucznia. System przypomina grę komputerową, co niewątpliwie zachęci wielu uczniów do częstego logowania się na platformie. Najbardziej zaangażowani uczniowie zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach zorganizowanych przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content