Przed egzaminem

Przydatne informacje – procedury, przykładowe zestawy egzaminacyjne – uczniowie i ich rodzice znajdą na stronach

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów  w roku szkolnym 2018/2019

Dostosowanie warunków i form egzaminów do możliwości ucznia w roku szkolnym 2018/2019:

komunikat 

Tematyka Sprawdzianów z Wiedzy Operacyjnej

Termin egzaminów: gimnazjalnych oraz ośmioklasisty:

           Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

            Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

             Podstawowy termin egzaminu ośmioklasisty:

      1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

  Dodatkowy termin egzaminu ośmioklasisty:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/