Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I semestr

01.09.2021 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

13.09.2021 r. godz. 17:00 – klasy 0-3 IV-VIII – zebranie organizacyjne z rodzicami

11.10.2021 r. godz.17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania ich rozwoju

14.10.2021 r. – Dzień KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tylko zajęcia opiekuńcze

15.10.2021 r. – Dzień Patrona i Ślubowanie Klas I

08.11.2021 r. – dzień otwarty

11.11.2021 r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

grudzień 2021 r. – próbny egzamin ósmoklasisty z CKE

10.12.2021 r. – wystawienie ocen proponowanych

13.12.2021 r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

23.12.2021 r. – 31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022 r.  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej

14.01.2022 r. – ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

17.01.2022 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

20.01.2022 r. (czwartek) godz.17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

24.01.2022 r. – Rada  Pedagogiczna podsumowująca I semestr

31.01.2022 r. – 13.02.2022 r. – ferie zimowe

II semestr

07.03.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania ich rozwoju

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

11.04.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – zebranie z rodzicami (klasy 8 – zebranie dotyczące procedur egzaminacyjnych

24.05.2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język polski
25.05.2022 r. (środa) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
26.05.2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

02.05.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej

13.05.2022 r. – wystawienie ocen proponowanych

16.05.2022 r. godz. 17:00 – klasy 0-3, IV-VIII – zebranie z rodzicami – informacja
o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

16.06.2022 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W klasach „0a, 0b, 0c” odbędą się zajęcia opiekuńcze

15.06.2022 r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcowo rocznych

20.06.2022 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

24.06.2022 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

27.06.2022 r. – Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr

25.06.2022 r. – 31.08.2022 r. WAKACJE

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content