Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 I semestr

01.09.2020r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

07 lub 14.09.2020r. godz. 18:00 (w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju) –klasy 0-3, V-VIII– zebranie organizacyjne z rodzicami

05.10.2020r. godz.18:00 – klasy 0-3, V-VIII – dzień otwarty– informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów

14.10.2020 r. – Dzień KEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tylko zajęcia opiekuńcze

16.10.2020 r. – Dzień Patrona i Ślubowanie Klas 1

09.11.2020r. – dzień otwarty

11.11.2020 r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 – 13. 11.2020 r. dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej

grudzień 2020 r. – próbny egzamin ósmoklasisty z CKE

11.12.2020r. – wystawienie ocen proponowanych

14.12.2020r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

23.12.2020r. – 01.01.2021r. – zimowa przerwa świąteczna

4 – 5.01.2020 r.  – dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej

08.01.2021 r. – ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

11.01.2021 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

14.01.2021r. (czwartek) godz.18:00 – klasy 0-3, V-VIII – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

18.01.2021r. – 31.01.2021r. – ferie zimowe

08.02.2021 r. – Rada  Pedagogiczna podsumowująca I semestr

II semestr

08.03.2021r. godz. 18:00 – klasy 0-3, V-VIII– dzień otwarty – informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz indywidualnych formach wspierania rozwoju uczniów

01.04.2021 r. – 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

12.04.2021 r. godz. 18:00 – klasy 0-3, V-VIII – zebranie z rodzicami (klasy 8 – zebranie dotyczące procedur egzaminacyjnych)

29 – 30.04.2021 r.  – dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej

1 – 3.05.2021 r.  – dni wolne od zajęć dydaktycznych

21.05.2021 r. – wystawienie ocen proponowanych

24.05.2021 r. godz. 18.00 – klasy 0-2, V-VIII – zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

25.05.2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język polski

26.05.2021 r. (środa) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
27.05.2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 Egzamin Ósmoklasisty – język obcy

29.05.2021 r. lub 12.06.2021 r.–  III Ekologiczny Piknik Rodzinny

3.06.2021 r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.06.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W klasach „0a, 0b, 0c” odbędą się zajęcia opiekuńcze

18.06.2021 r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

21.06.2021 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

25.06.2021r. –uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

28.06.2021 r. –Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr

26.06. 2021 r. – 31.08.2021 r. WAKACJE

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content