Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I semestr

04.09.2023 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

11.09.2023 r. godz. 18:00 – klasy 0-3 IV-VI – zebranie organizacyjne z rodzicami

16.10.2023 r. – Dzień Patrona, Święto KEN i Ślubowanie klas I

01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2023 r. i 03.11.1023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

08.12.2023 r. – wystawienie ocen proponowanych

11.12.2023 r. – zebranie z rodzicami dotyczące przekazania informacji o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów oraz ocenie zachowania

22.12.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

23.12.2023 r. – 01.01.2024 r. – zimowa przerwa świąteczna

05.01.2024 r. – ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

08.01.2024 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

11.01.2024 r. (czwartek) godz.18:00 – klasy 0-3, IV-VI – semestralne zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy w I semestrze

15.01.2024 r. – 28.01.2024 r. – ferie zimowe

29.01.2024 r. – Rada  Pedagogiczna podsumowująca I semestr

 

II semestr od 29.01.2024 r.

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

08.04.2024 r. godz. 18:00 – klasy 0-3, IV-VI – zebranie z rodzicami

01.05.2024 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

29.04.2024 r., 30.04.2024 r., 02.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

17.05.2024 r. – wystawienie ocen proponowanych

20.05.2024 r. godz. 18.00 – klasy 0-3, IV-VI – zebranie z rodzicami – informacja
o zagrożeniu niedostatecznymi ocenami rocznymi oraz nagannymi/nieodpowiednimi ocenami zachowania

29.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

30.05.2024 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją Rady Pedagogicznej. Tylko zajęcia opiekuńcze

08.06.2024 r. – Piknik Rodzinny

14.06.2024 r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

17.06.2024 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

21.06.2024 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

24.06.2024 r. – Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr

22.06.2024 r. – 31.08.2024 r. WAKACJE

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content