Patron

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był jednym z trójki dzieci Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec Karola był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w wieku 45 lat. W 1926 roku Karol rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Wadowicach. Już podczas nauki w szkole razem z ojcem i kolegami odbył pielgrzymkę na Jasną Górę. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w 1931 roku Karol rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim w Wadowicach. Uczył się bardzo dobrze. Brał udział w pracach teatrzyku amatorskiego, należał także do Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. W maju 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości z ocenami bardzo dobrymi. Latem 1938 razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Karol wraz z ojcem wyjechał z Krakowa. Po powrocie nawiązał kontakty ze swymi przyjaciółmi i rozpoczął działalność w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka , a jednocześnie podjął pracę jako robotnik w fabryce sody. Pogłębiał również swą wiedzę teologiczną, filozoficzną i literacką. W 1942 roku Karol podjął studia teologiczne w tajnym Seminarium Duchownym. 18 lutego 1941 roku zmarł Ojciec Karola. “Z tym to okresem – wspomina po latach – łączy się zasadnicza decyzja w sprawie mojego powołania. Stało się dla mnie jasne, że Chrystus powołuje mnie do kapłaństwa (…)”. 1 listopada 1946 roku Kardynał Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę, który swą Mszę Prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny.
Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim . Na wiosnę 1947 roku pojechał do San Giovanni Rotondo, by spotkać się z Ojcem Pio. 3 lipca 1947 roku Karol uzyskał licencjat z teologii. 14 czerwca 1948 roku ks. Wojtyła zdał egzaminy doktorskie. Kiedy powrócił do Polski otrzymał dekret nominacyjny na wikarego w Niegowici. Praca w parafii trwała rok. W marcu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Od 1955 roku zostaje pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie prowadził seminaria, a potem wykłady. Chętnie pracował z młodzieżą akademicką, wyjeżdżał często na wycieczki i obozy wędrowne. Studenci przychodzili do niego ze swoimi problemami – zawsze starał się im pomagać. 4 lipca 1958 roku papież Pius XII nominował Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. 28 września 1958 roku odbyła się Jego konsekracja. Nowy biskup oddał się bezgranicznie Matce Bożej przyjmując za dewizę słowa TOTUS TUUS. W latach1963-1965 brał udział w obradach SoboruWatykańskiego II. 1 stycznia 1964 roku został mianowany arcybiskupem krakowskim a w maju 1967 kardynałem. 6 sierpnia 1978 roku zmarł papież Paweł VI. Kardynał Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. 26 sierpnia 1978 roku wybrano papieżem Jana Pawła I. Jego pontyfikat trwał tylko 33 dni – 29 września nadeszła z Watykanu wiadomość o śmierci Ojca Świętego. 3 października 1978 roku kardynał znowu udał się na pogrzeb i konklawe. 16 października – pojawił się biały dym. Kardynał Pericle Felici wypowiedział zwyczajową formułę: “Zwiastuję wam radość wielką – mamy Papieża: Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”. Jako pierwszy od 400 lat papież – nie Włoch. Prowadził bardzo aktywne działania duszpasterskie, m.in. wizyty w wielu krajach świata.
13 maja 1981 roku dokonano zamachu na jego życie, – sprawcą okazał się Turek, Mahmed Ali Agca. Aktem wielkiego miłosierdzia Ojca Świętego było wybaczenie zamachowcy.
Jan Paweł II odbył dziesiątki pielgrzymek duszpasterskich, zyskując przydomek “papieża pielgrzyma”. Każda z nich była niepowtarzalna i na długo zapadła w pamięci mieszkańcom odwiedzanych państw, miast i miasteczek. Szczególne znaczenie mają dla Nas – Polaków – pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Jan Paweł II odwiedził Polskę 9 razy.2 kwietnia 2005 o godzinie 21:37 nasz Patron, Jan Paweł II powrócił do domu Ojca.

„Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten, który chce się czegoś nauczyć.”

 

Poniżej można obejrzeć zdjęcia z uroczystości nadania naszemu gimnazjum imienia Jana Pawła II

ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II

„ Wy jesteście solą ziemi,
Wy jesteście światłem świata”

„Tak bardzo bym chciał, abyście
mieli w waszych domach atmosferę prawdziwej miłości”

Rozwój i postęp nie może dokonywać się za wszelką cenę!
Nie byłby wówczas godny człowieka”

„ Moi drodzy, nie lękajcie się
poświecić swojego czasu
Chrystusowi”

„… piękno może zaistnieć tylko
wtedy, gdy w jego naturze chroni się
potęga dobra”

 

„Każdy z was, młodzi przyjaciele,
znajduje w życiu jakieś swoje,
„Westerplatte”
Jakiś wymiar zadań, które musi
podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność,
od której nie można się uchylić”.

„Można powiedzieć, że Bóg jest „bezradny” wobec ludzkiej wolności. Rzec można, iż Bóg płaci za ten wielki dar, jakim obdarzył tę istotę….
Pozostaje wobec tego daru
konsekwentny”.

„ Być wolnym, to chcieć i móc
wybrać to, co się wybrać powinno”.

„Człowiek jest wolny.
Człowiek może powiedzieć Bogu
„NIE”.
Ale pytanie zasadnicze: czy wolno?
I: w imię czego „wolno”?

„ Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”
A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa”

„Człowiek jest powołany do
odnoszenia zwycięstwa!”

„Dlatego Wam młodym nie wolno
stracić z Chrystusem kontaktu,
nie wolno stracić Jego wejrzenia.
Bo jeśliby się to stało –
przestaniecie wiedzieć: kim jesteście,
przestaniecie odczuwać jakim
skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego
z was, jedyna i niepowtarzalna”

„ Iść przed siebie to mieć
świadomość celu”

„ W stosunku do każdego z nas Bóg
ma swój plan, do każdego z nas
kieruje swoje „wezwanie”.

„…tylko Bóg może dotrzeć do głębi serca człowieka”

„Otóż miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu”

„ Chrześcijanin wie, że przyszłość człowieka i świata spoczywa w rękach Bożej Opatrzności”

„…trzeba powrócić do krzyża Chrystusa…”

„ Zaufać Jezusowi znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi…”

„ Nie można ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu”

„Chrystus zawsze wychodzi na
spotkanie ludzkiej słabości.
Dźwiga człowieka swoim krzyżem”

„Świat i człowiek karleją, jeśli nie otwierają się na Jezusa Chrystusa”

„Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było”

„ Prawdziwa miłość jest wymagająca”

„Szkoła to poszerzony dom rodzinny

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content