Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA – zaprasza

 

Poniedziałek        8.00 – 15.30

Wtorek                8.00 – 15.00

Środa                  8.00 – 15.30

Czwartek             8.00 – 15.00

Piątek                  8.00 – 14.00

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Joanna Król

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/